Gemeente werkt aan minder CO₂-uitstoot

Gemeente Amersfoort is gecertificeerd voor de CO₂-Prestatieladder niveau 3. Ons doel is om in 2026 met de eigen bedrijfsvoering 40% minder CO₂ uit te stoten dan in 2018.

Gemeente werkt aan minder CO₂-uitstoot

Handhavers met hun elektrische auto.

Wethouder Astrid Janssen: "Veel bedrijven en instellingen in Amersfoort werken al aan een lagere CO₂-footprint met behulp van deze prestatieladder. Ik vind het belangrijk dat we als gemeente nu kunnen laten zien hoe we met onze eigen bedrijfsvoering bijdragen aan minder CO₂ en een schonere lucht. Want uiteindelijk vraagt de klimaatverandering om de inzet van iedereen."

Verschillende stappen

Het certificaat niveau 3 is het instapniveau op de ladder voor het verminderen van de CO₂-uitstoot met de eigen bedrijfsvoering. Dit willen we op diverse manieren doen.

  • Meer elektrische auto’s
  • Led in openbare verlichting en verkeerslichten
  • Een energieneutraal nieuw stadhuis
  • Afname 100% groene stroom uit Nederland
  • Duurzame inkoop en hergebruik materialen

Voorbeelden

Duurzaam aanbesteden is voor ons een belangrijk speerpunt. Een voorbeeld hiervan is de groenvoorziening en het aanbesteden van werk in de openbare ruimte. Een ander voorbeeld is het onderhoud van verkeerslichten: onderdelen worden zo mogelijk gerepareerd en opnieuw gebruikt.

Achtergrondinformatie

De CO₂-Prestatieladder is een instrument om inzicht te krijgen in je energieverbruik en CO₂-uitstoot. Op basis hiervan stel je doelen en ga je met een uitvoeringsprogramma aan de slag. Meer informatie over onze doelen en stappen lees je in 'Amersfoort gecertificeerd voor de CO₂-Prestatieladder, trede 3'

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.