Gemeente nodigt bewoners met huisnummer (0)33 uit voor gesprek over de stad

Alle gemeenten in Nederland moeten een ‘Omgevingsvisie’ maken; de gemeente Amersfoort dus ook. In deze Omgevingsvisie staat hoe de stad zich kan ontwikkelen tot 2030. Het gaat bijvoorbeeld over wonen, werken, milieu, verkeer en vervoer, natuur, water en cultureel erfgoed. Om in beeld te krijgen wat Amersfoorters goed en fijn vinden in hun woonomgeving en in de stad, én om te horen welke vraagstukken zij voorzien rond de ontwikkelingen van de stad, gaat de gemeente graag met inwoners in gesprek. Eerst door middel van interviews, daarna tijdens bijeenkomsten op verschillende plekken in de stad.

Omdat de gemeente niet alle Amersfoorters individueel kan spreken, stuurt de gemeente een
uitnodiging aan alle bewoners in Amersfoort die op huisnummer (0)33 wonen. Daarnaast
vinden interviews plaats met mensen die specifieke belangen vertegenwoordigen,
zoals de belangen van natuur en milieu, ondernemers en werkgevers, onderwijs,
gezondheid of cultuur.

Omgevingsvisie: kwaliteiten en ontwikkelingen

In de Omgevingsvisie wordt aangegeven welke waarden en kwaliteiten in de verschillende gebieden in de stad aanwezig zijn en hoe deze behouden of verbeterd kunnen worden. Dat kan gaan over dingen die de gemeente kan meten, zoals de luchtkwaliteit, maar ook over dingen die bewoners beleven, zoals de mogelijkheid vanuit huis een mooi ommetje te maken. Of een park met een prettige plek om even te zitten of een leuke speelplek voor de kinderen.

Daarnaast gaat de Omgevingsvisie over de ontwikkeling van de stad. Op veel gebieden heeft de gemeenteraad in de afgelopen jaren al doelen en ambities benoemd voor die ontwikkeling. Dat gaat de gemeente niet overdoen. De vraag die nu belangrijk is, is op welke gebieden er dilemma’s of knelpunten zijn of voorzien worden. Op díe punten moet de Omgevingsvisie dan uitspraken doen. De Omgevingsvisie wordt zo geen opsomming van alles, maar doet uitspraken over hoofdlijnen.

Omgevingswet

Dat iedere gemeente een Omgevingsvisie moet maken, heeft te maken met de Omgevingswet. Deze wet bundelt alle regels over de kwaliteit en het gebruik van de leefomgeving en treedt vanaf 2021 in werking. De nieuwe wet heeft onder andere als doel dat de regels overzichtelijker worden, er meer ruimte komt voor initiatieven en besluitvorming sneller gaat. Ook worden belanghebbenden vroeg bij nieuwe ontwikkelingen betrokken. Kijk op www.amersfoort.nl/omgevingswet of op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl voor meer informatie.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.