Gemeente Amersfoort draagt bij aan vier nieuwe duurzame initiatieven

Met het Toekomstfonds Duurzame stad ondersteunt de gemeente innovatieve ideeën van ondernemers, organisaties en bewoners voor een groene, schone en duurzame stad. Met geld uit dit fonds worden dit jaar vier projecten ondersteund, die bijdragen aan hergebruik van afval en grondstoffen én energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Hiervoor wordt een bedrag van maximaal 50.000 euro per project beschikbaar gesteld.

Er zijn door een onafhankelijke adviescommissie vier projecten geselecteerd en voorgedragen aan het college van Burgemeester en Wethouders:

  • Circlewood is een project waarin oud sloophout wordt omgezet in hoogwaardige volledig circulaire kozijnen voor de nieuwbouw in Amersfoort; 
  • Smart Microgrid wil een slim en zelfvoorzienend energienetwerk ontwikkelen met een digitaal communicatieplatform voor de bewoners van het nieuwbouwproject Into The Woods (51 woningen op de Leusderweg);
  • Roadmap Circulair. Bij hetzelfde woningbouwproject Into The Woods wordt ook een roadmap ontwikkeld met processtappen en keuzemogelijkheden hoe je nieuwbouw binnen de stad zo duurzaam mogelijk kan ontwerpen, bouwen en beheren.
  • Met Canal Bin willen de initiatiefnemers de vervuiling van het water te lijf gaan  met een afvalbak voor in zoet water. Deze afvalbak bevat een waterpomp en verzamelt zo drijvend afval in grachten en sloten  In Amersfoort starten vijf pilots met deze methode.

Wethouder duurzaamheid Astrid Janssen: ‘Deze mooie initiatieven helpen om onze groeiende stad schoon en leefbaar te houden. Eerdere initiatieven uit het Toekomstfonds, zoals Het Lokaal, de Graanschuur, de Stadswormerij en de Bouwkringloop hebben al laten zien dat het helpt om te investeren in innovatie.’

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.