Geef vergroeningskans voor Schothorst Noord en Kruiskamp Koppel door

Onder het motto ‘Tegel eruit, groen erin’ roepen we jaarlijks bewoners van meerdere wijken op om vergroeningskansen in hun straat of buurt in te dienen. Deze ‘Operatie Steenbreek Openbare Ruimte’ startte in 2019 en duurt in totaal vier jaar. Dit jaar zijn Schothorst Noord en Kruiskamp Koppel aan de beurt.

Geef vergroeningskans voor Schothorst Noord en Kruiskamp Koppel door

Bewoners krijgen tot 19 april 2021 de gelegenheid hun initiatief in te dienen via www.amersfoort.nl/steenbreek. De gemeente toetst vervolgens het voorstel op uitvoerbaarheid, beheerbaarheid en veiligheid. Wordt er voldaan aan deze criteria, dan volgt de uitvoering in het plantseizoen 2021-2022. Ook daarbij is het streven om als gemeente en bewoners samen op te trekken in aanleg en onderhoud. Samen maken we de stad groener.

Groen zorgt ervoor dat na hoosbuien het regenwater makkelijker wegloopt in de bodem. Dat is goed voor de grondwaterstand en vermindert schade aan bomen, planten en gebouwen. Groen zorgt voor verkoeling en minder gezondheidsklachten bij hitte. Het is bovendien een bron van voedsel voor insecten en vogels. Kortom, groen is belangrijk voor de biodiversiteit en de gezondheid van mens en dier. Groen helpt de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan.

Helaas is het niet mogelijk om deze video te bekijken aangezien u Marketing Cookies heeft geblokkeerd. Voor meer informatie kunt u terecht op onze Cookies pagina. U kunt deze video alsnog bekijken op YouTube.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.