Extra openstelling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt

Om de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt zo groot mogelijk te maken, wordt de subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt voor een tweede keer dit jaar opengesteld. Ook wordt het subsidieplafond met € 50.000,- verhoogd.

Extra openstelling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt

Door samenwerkingsinitiatieven van onderwijs en bedrijfsleven te stimuleren, worden kansen op werk voor jongeren verhoogd. Zeker in deze onzekere periode is extra inzet van belang. Daarom stelt het college extra incidentele middelen beschikbaar. Hiermee wordt het subsidieplafond van het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt 2020 verhoogd met € 50.000 euro tot een totaal van € 250.000,-.

Onderwijsinstellingen en Amersfoortse bedrijven kunnen tot 1 oktober 2020 subsidie aanvragen voor één- of tweejarige projecten waarmee de aansluiting van onderwijs op de praktijk wordt verbeterd. Bij de eerste openstelling van het toekomstfonds in 2020 hebben vier projecten subsidie ontvangen voor een bedrag van € 149.500,-. Dit betekent dat voor de tweede tranche nog € 100.500,- beschikbaar is.

Gezamenlijke agenda

Onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en de gemeente werken sinds 2016 intensief samen om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in Amersfoort en de regio te verbeteren. Hiervoor is de gezamenlijke Agenda Onderwijs-Arbeidsmarkt 2019-2021 opgesteld. Het Toekomstfonds sluit aan op deze agenda en heeft een aanjaagfunctie in deze samenwerking. Jongeren krijgen scholing die meer op de praktijk aansluit, waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot. Daarnaast komen bedrijven gemakkelijker aan geschikt personeel, wat hun groeikansen versterkt en de regio Amersfoort economische kansen biedt.

Klik hier voor meer informatie over de subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.