Extra Besluit op dinsdag 22 september

De gemeenteraad van Amersfoort komt dinsdagavond 22 september digitaal bijeen voor een extra Besluit. De twee onderwerpen zijn: Het Besluit voortaan digitaal en een verzoek tot interpellatie over de Westelijke Ontsluiting.

Extra Besluit op dinsdag 22 september

Digitaal vergaderen

Het verzoek voor de digitale raadsvergadering dienden Amersfoort2014 en BPA op 1 september 2020 in bij het presidium. De twee fracties willen namelijk dat alle raadsleden aan Het Besluit kunnen deelnemen. Sinds 30 juni 2020 wordt deze raadsvergadering fysiek in De Prodentfabriek gehouden. Drie raadsleden van de genoemde fracties kunnen of willen daar echter niet bij zijn.
Micheline Paffen, voorzitter van het presidium: “De vraag van de fracties is een principiële kwestie en raakt de kern van het functioneren van de raad. Daarnaast gaan de beperkingen als gevolg van COVID-19 langer duren dan eerder gedacht. Er moet voor een langere termijn een besluit worden genomen over de vergaderwijze van de raad. Daarom vindt het presidium dat de gemeenteraad zelf een besluit over het verzoek moet nemen. We dienen hierover drie moties in waarover de raad een besluit kan nemen.”
Deze moties staan op de website amersfoort.raadsinformatie.nl (zie paperclip bij het agendapunt van 22 september).

Westelijke Ontsluiting

Daarnaast hebben de fracties van Amersfoort2014 en Lijst Molenkamp verzocht om een interpellatie. Hiermee kunnen raadsleden inlichtingen aan het college vragen. De raadsleden willen weten hoe het zit met de toegangspoorten van de kazerne van Defensie en de veiligheid van de (fiets)aansluitingen op de Westelijke Rondweg. Tijdens deze raadsvergadering besluit de gemeenteraad of de interpellatie wordt toegestaan en, als de meerderheid de interpellatie toestaat, wanneer deze plaatsvindt.

Live-uitzending

Het extra Besluit start om 22.30 uur. De raadsvergadering wordt live uitgezonden via amersfoort.raadsinformatie.nl en het YouTube-kanaal van de Raad Amersfoort.

Agenda

Meer informatie is te vinden bij de agenda van 22 september op amersfoort.raadsinformatie.nl. Voor aanvang van Het Besluit vindt De Ronde plaats.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.