Evaluatie veiligheid rotonde Holkerweg-Paladijnenweg met camera’s

Begin 2018 is de rotonde Holkerweg-Paladijnenweg aangepast. Om te beoordelen of de genomen maatregelen ook bijdragen aan een betere verkeersveiligheid en doorstroming houdt de gemeente een evaluatie. Van 19 tot en met 25 januari registreren vijf observatiecamera’s op de rotonde de verkeerssituaties en de verkeersstromen.

De camera’s registreren geen kentekens of snelheid en bij de verwerking van de beelden wordt voldaan aan de privacywet volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Naast de registratie van gegevens over verkeerssituaties en verkeersstromen, worden ook persoonlijke ervaringen gevraagd. Dit betekent dat in de week van 28 januari 2019 medewerkers van een verkeersadviesbureau bij de rotonde staan met een korte vragenlijst. Deze vragenlijst komt binnenkort ook online beschikbaar via deze website. Iedereen die wil, kan hem daar dan invullen.

De observatiecamera’s worden op vrijdag 18 januari 2019 opgehangen aan lichtmasten.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.