Einduitslag Tweede Kamerverkiezingen in Amersfoort

Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer hebben in de gemeente Amersfoort 96.062 mensen hun stem uitgebracht. Met een opkomstpercentage van 84,7% ligt de opkomst aanzienlijk hoger dan bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012, 78,1%. Bij de verkiezingen 2017 zijn 111 blanco stemmen uitgebracht en 233 stemmen zijn ongeldig verklaard. De definitieve landelijke uitslag wordt dinsdag 21 maart door de Kiesraad vastgesteld.

Einduitslag Tweede Kamerverkiezingen in Amersfoort

Einduitslag Tweede Kamerverkiezingen, gemeente Amersfoort

Politieke partij Aantal uitgebrachte stemmen 2017 Percentage (%) van de stemmen 2017 Percentage (%) van de stemmen 2012
VVD 20.255 21,1% 26,7%
PvdA 5.408 5,6% 25,6%
PVV 8.611 9,0% 7,3%
SP 6.766 7,0% 8,1%
CDA 9.192 9,6% 6,5%
D66 14.970 15,6% 10,5%
ChristenUnie 6.585 6,9% 6,1%
GroenLinks 11.847 12,3% 3,7%
SGP 910 0,9% 1,1%
Partij voor de Dieren 3.373 3,5% 2,0%
50Plus 1.988 2,1% 1,6%
OndernemersPartij 91 0,1% 0,0%
VNL 286 0,3% 0,0%
DENK 3.414 3,6% 0,0%
NIEUWE WEGEN 147 0,2% 0,0%
Forum voor Democratie 1.404 1,5% 0,0%
De Burger Beweging 40 0,0% 0,0%
Vrijzinnige Partij 28 0,0% 0,0%
Geen Peil 59 0,1% 0,0%
Piratenpartij 401 0,4% 0,4%
Artikel 1 123 0,1% 0,0%
Niet Stemmers 57 0,1% 0,0%
Libertarische Partij 26 0,0% 0,1%
JEZUS LEEFT 40 0,0% 0,0%
StemNL 6 0,0% 0,0%
Mens en Spirit/Basisinkomen Partij/V-R 35 0,0% 0,0%


Specifieke cijfers

Op www.amersfoortincijfers.nl * kunt u de specifieke getallen en percentages vinden, bijvoorbeeld per wijk en per partij.

*Selecteer in het linkermenu politiek en Tweede Kamer. Vervolgens kunt u uw eigen tabel samenstellen door opkomst, stemgerechtigden, geldig uitgebrachte stemmen e.d. te selecteren.

Sluit
  1. Stuur deze pagina door
  2. Bedankt
Stuur deze pagina door

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.