Eindadvies informateur gemeenteraad Amersfoort

Op verzoek van de grootste partij D66 heeft informateur Kiki Hagen (Tweede Kamerlid D66) gesprekken gevoerd met alle dertien politieke partijen. De informateur adviseert dat D66, GroenLinks, CDA, Amersfoort2014 en Partij voor de Dieren verder met elkaar in gesprek gaan om te komen tot een meerderheidscoalitie.

Eindadvies informateur gemeenteraad Amersfoort

Informateur Kiki Hagen laat in een brief weten wat haar eindadvies is over de formatie van een coalitie in Amersfoort. Om tot dit advies te komen, zijn er twee gespreksronden geweest. De eerste met alle politieke partijen. In de tweede ronde is verder gesproken met D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie, Amersfoort2014 en Partij voor de Dieren. In deze gesprekken herbevestigden alle partijen de uitkomst van de brief dat een brede meerderheidscoalitie gewenst is die groen, duurzaam, vooruitstrevend en sociaal is.

Informateur noemt twee mogelijkheden voor een coalitie

Informateur Kiki Hagen: “Geredeneerd vanuit de voorkeuren van de partijen en de inhoudelijke standpunten om met elkaar samen te werken, zijn er twee mogelijkheden voor een coalitie. Op basis van de verkiezingsprogramma’s en de inhoudelijke gesprekken liggen D66, GroenLinks, CDA, Amersfoort 2014 en Partij voor de Dieren het dichtst bij elkaar als het gaat om een groen, duurzaam, sociaal en vooruitstrevend stadsbestuur.
De andere mogelijkheid is een samenwerking tussen D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren; de ChristenUnie is na Amersfoort2014 het meest genoemd en daarom is ook dit een realistische optie.”

Toelichting eindadvies informateur tijdens extra raadsvergadering

Informateur Kiki Hagen zal het eindadvies op maandag 11 april om 21.00 uur toelichten tijdens een extra raadsvergadering Het Besluit in het stadhuis van Amersfoort. Tijdens deze raadsvergadering wordt ook duidelijk wat de vervolgstappen zullen worden.

Meer informatie over de formatie

Op www.amersfoort.nl/formatie kunt u het nieuws over de formatie van de gemeenteraad blijven volgen.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of abonneer u op de AmersfoortMail of één van onze andere nieuwsbrieven.

AANMELDEN