Een betere dienstverlening bij vragen over wonen en zorg

Inwoners kunnen allerlei vragen hebben over het vinden en houden van een woonplek in onze stad. Vragen over bijvoorbeeld het zoeken naar een nieuwe of tijdelijke woonplek, het aanvragen van woonurgentie, huurtoeslag of het melden van woonoverlast. Antwoorden op de meest gestelde vragen van inwoners zijn nu overzichtelijk gebundeld in de Woonwaaier. Hierin staat ook informatie over regelingen en de juiste doorverwijzingen. Dit handzame naslagwerk is bedoeld voor medewerkers van woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en de gemeente. Zo kunnen alle professionals in onze stad inwoners met vragen over wonen en zorg snel en goed verder helpen. Menno Tigelaar, wethouder Wonen en Zorg, reikte vandaag een gedrukt exemplaar van de Woonwaaier uit aan Robin Hessels, sociaal juridisch dienstverlener bij de Informatiewinkel van Indebuurt033.

Een betere dienstverlening bij vragen over wonen en zorg

Nog betere dienstverlening

 “Dagelijks spreken we in de Informatiewinkels in onze stad mensen met uiteenlopende vragen rondom wonen”, aldus Robin Hessels. “Wij willen hen zo goed en zo snel mogelijk kunnen helpen. De woonwaaier is een goed overzicht van instrumenten die ons team van professionals en vrijwilligers in kan zetten om mensen nog beter kunnen helpen. Heel fijn! Iedereen is altijd welkom in een van onze vier Informatiewinkels voor vragen of informatie.”

Amersfoort een thuis voor iedereen

“Iedereen in onze stad moet hier prettig kunnen wonen en leven. Als dit niet meer lukt of niet meer zelfstandig lukt, dan reiken we inwoners de hand”, vertelt Menno Tigelaar. “Daarvoor zetten Amersfoortse woningcorporaties, zorgprofessionals, welzijns- en maatschappelijk werkers en de gemeente zich in. De inwoner mag erop rekenen dat hij overal goed geholpen wordt én dat de Amersfoortse organisaties met elkaar samenwerken om dat te bereiken. De Woonwaaier is daarbij een handig hulpmiddel.”

Samenwerking wonen en zorg

De Woonwaaier is onderdeel van het programma Wonen en Zorg. Aan dit programma werkt de Gemeente Amersfoort met woningcorporaties, zorgaanbieders, welzijnswerk en wijkteams samen aan oplossingen voor Wonen en Zorg voor kwetsbare mensen in Amersfoort. Waarbij iedere partij zijn eigen rol vervult en verantwoordelijkheden neemt en zo samen tot een beter resultaat komt.

Meer informatie over de Woonwaaier en de samenwerking wonen en zorg: Wonen en Zorg in Amersfoort: een thuis voor iedereen. De Woonwaaier is ook online te raadplegen.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.