Duurzame projecten ontvangen bijdrage uit Toekomstfonds

Vier projecten ontvangen in totaal € 150.500,- uit het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling om hun duurzame idee tot uitvoering te brengen voor en in Amersfoort. Begin 2018 zet de gemeente het fonds weer open voor nieuwe ideeën die bijdragen aan een CO2-neutrale en een afvalloze stad.

Duurzame projecten ontvangen bijdrage uit Toekomstfonds

In totaal ontving de gemeente dertien aanvragen die in aanmerking komen voor het fonds. Met de toekenning van de geldbedragen aan de vier ideeën met de hoogste score, is het fonds voor 2017 leeg. Begin 2018 is er weer een nieuwe kans om een aanvraag te doen. Het fonds wordt dan aangevuld met € 200.000  voor vernieuwende, duurzame projecten.

Winnende ideeën

De vier winnende duurzame initiatieven van deze toekomstfondsronde vallen op door hun vernieuwende ideeën om de CO₂-uitstoot snel te verminderen of afval te voorkomen/verminderen. Raw Metals wil schrootafval verwerken tot nieuwe producten, zoals een kraan in de badkamer, om te laten zien dat recyclen van metaal hoogwaardige producten kan opleveren. Het project Restifal en Gastvrij Tafelen gaat voedselverspilling tegen door eten dat normaal als afval wordt gezien, als maaltijd aan te bieden aan festivalgangers en kwetsbare doelgroepen. Een samenwerkingsverband van bouwers en projectontwikkelaars wil een vernieuwende bouwmethode toepassen voor goedkopere, energieleverende rijtjeswoningen. Tot slot ontvangt een project dat zonnepanelen als batterijen gaat neerzetten op appartementencomplexen, ook een bijdrage. Het doel is, door deze toepassing tot 60% meer zonnestroom op te wekken.

Toekomstfonds in januari open voor nieuwe aanvragen

De gemeente heeft de ambitie dat in 2030 alle duurzame energie die we gebruiken schoon wordt opgewekt. Afval bestaat dan niet meer: alles wordt zo lang mogelijk gebruikt en daarna weer hergebruikt. Vernieuwende ideeën die zorgen voor een versnelling van deze doelen, kunnen vanaf half januari weer een aanvraag doen voor een bijdrage uit het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling. Er is dan in totaal € 200.000 beschikbaar met een limiet van maximaal € 50.000,- per aanvraag, op basis van cofinanciering.

Kijk op www.amersfoort.nl/toekomstfonds voor meer informatie en om inspiratie op te doen. U vindt daar ook verhalen van projecten die eerder een bijdrage ontvingen uit het toekomstfonds.

Sluit
  1. Stuur deze pagina door
  2. Bedankt
Stuur deze pagina door

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.