Draag bij aan het ontwerp voor de Groenmarkt

De visie voor de Groenmarkt is opgesteld en binnenkort wordt er een (schets)ontwerp gemaakt. Meld u aan als u mee wilt werken aan deze volgende stap.

Draag bij aan het ontwerp voor de Groenmarkt

Het voortraject

In 2019 heeft de Stichting Groenmarkt Festiviteiten aandacht gevraagd voor de horecapleinen. De stichting maakt zich zorgen over de toekomst van de (horeca)pleinen en de functionaliteit daarvan. Daarom heeft de Gemeente Amersfoort samen met de ondernemers een visie document opgesteld waarin wordt verkend wat de sterke kanten zijn van het plein, wat de aandachtspunten zijn en wat de doelen kunnen zijn. Ook zijn er voorbeelden genoteerd van hoe die doelen bereikt kunnen worden. Dit visiedocument kunt u vinden op www.amersfoort.nl/groenmarkt.

Hier staan we nu

De visie is een verzameling van mogelijke ingrediënten waarin ruimte is voor (creatieve) ideeën en keuzes gemaakt moeten worden. De komende maanden werken we toe aan een schetsontwerp voor het plein. Dit doet de gemeente in samenwerking met buro Bol. Maar uiteraard willen we daarbij ook de gebruikers van het plein betrekken, waaronder de horecaondernemers, bezoekers, bewoners, evenementenorganisaties, pandeigenaren, etc. Wilt u daar ook aan meewerken?

Lever een bijdrage

Om tot een gedragen plan te komen is het belangrijk dat alle belangen behartigt worden tijdens het opstellen van dit plan. We gaan de komende maanden in twee sessies samen met het ontwerpbureau werken aan een schetsontwerp. Er zijn verschillende mate waarin u betrokken kunt zijn. Zo kunt u actief meedenken bij het maken van de plannen of kunt u betrokken worden in het keuzeproces zodra er meerdere voorstellen liggen. Graag horen we van u als u een bijdrage wilt leveren. Aanmelden kan tot 31 maart via pleinen@amersfoort.nl.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.