Digitale kaart laat voortgang Amersfoortse woningbouw zien

In Amersfoort is veel vraag naar woningen terwijl het aanbod beperkt is. Dat geldt zeker voor betaalbare (sociale) huurwoningen. De gemeente werkt samen met woningcorporaties en externe marktpartijen aan een toename van het aantal woningen. Om de voortgang hiervan zichtbaar te maken, is een digitale kaart ontwikkeld met alle woningbouwlocaties in Amersfoort. De kaart is voor iedereen beschikbaar.

Digitale kaart laat voortgang Amersfoortse woningbouw zien

Bekijk de digitale kaart op www.amersfoort-in-beeld.nl/#wonenin033.

Om de wachttijden voor een sociale huurwoning niet op te laten lopen, wil Amersfoort vóór 2021 2.000 sociale huurwoningen toevoegen aan haar woningbestand. Momenteel wordt al volop gebouwd in Amersfoort.

Wethouder Fleur Imming: “Samen met de woningcorporaties en ontwikkelaars zorgen we er voor dat de woningvoorraad de komende jaren wordt vergroot. De digitale kaart is een mooi hulpmiddel om te zien waar in Amersfoort gebouwd wordt. Het maakt zichtbaar dat we hard werken aan de belofte voor meer woningen, waaronder sociale huurwoningen, in Amersfoort.”

Amersfoort in beeld

Inclusief de Amersfoort Vernieuwt projecten zijn er op dit moment ruim 500 sociale huurwoningen in uitvoering. Op www.amersfoort-in-beeld.nl/#wonenin033 is te zien waar in Amersfoort woningen worden gebouwd.

Van kantoortransformatie tot herinrichting

In Amersfoort worden op verschillende manieren en op diverse locaties nieuwe woningen gerealiseerd. Het voormalige kantoorpand van 'De Amersfoortse' aan de Stadsring wordt omgebouwd naar 252 woningen, waarvan de helft sociale huurwoningen. Het voormalige fabriekscomplex Warner Jenkinson aan de Geldsersestraat wordt herontwikkeld naar ongeveer 53 woningen, waarvan een deel sociale huurwoningen.

Ook aan de Bisschopsweg worden, na de sloop van het Sportfondsenbad, woningen gerealiseerd in de sociale huursector en voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Het voormalig Van Randwijckhuis aan de Diamantweg 22 wordt getransformeerd naar een appartementencomplex met 97 sociale huurappartementen en 18 middeldure huurappartementen.

Alle sociale huurwoningen worden aangeboden via www.woningneteemvallei.nl.

Sluit
  1. Stuur deze pagina door
  2. Bedankt
Stuur deze pagina door

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.