Dienstencheque huishoudelijke hulp ook in 2017 mogelijk

Als u zorg nodig heeft en hulp krijgt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunt u een dienstencheque huishoudelijke hulp kopen voor (extra) huishoudelijke hulp, zoals schoonmaken, wassen en strijken. De regeling is verlengd voor 2017.

Ook Amersfoorters die zorgen voor iemand met een Wmo-indicatie (mantelzorgers) kunnen de dienstencheque kopen. Voor de dienstencheque betalen inwoners een eigen bijdrage van €5,- per uur. De gemeente betaalt de rest van het bedrag.

Geldigheid dienstencheques

U kunt maximaal 24 uur per keer kopen en u kunt maximaal 24 uur in twee maanden zorg krijgen. Dat laatste in overleg met de zorgaanbieder die u kiest. Besteedt u niet alle uren binnen twee maanden, dan blijven niet bestede uren geldig tot uiterlijk 31 december 2017. Dienstencheques die in december 2016 zijn gekocht kunnen in 2017 worden gebruikt. Volgend jaar is dit niet mogelijk. Zorg er dus wel voor dat u niet méér uren inkoopt dan u, in overleg met uw zorgaanbieder, vóór eind december 2017 kunt besteden.

Aanvragen

Aanvragen kan online via www.amersfoort.nl/dienstencheque. Op deze pagina vindt u ook meer informatie.

Sluit
  1. Stuur deze pagina door
  2. Bedankt
Stuur deze pagina door

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.