Delen Amersfoort straks duurzaam verwarmd met warmte uit rioolwaterzuiveringsinstallatie

Op 12 september 2022 sloten de gemeente Amersfoort, waterschap Vallei en Veluwe en Warmtebedrijf Amersfoort een intentieovereenkomst om aquathermie op grote schaal in Amersfoort mogelijk te maken. Aquathermie kan mogelijk ruim 7.000 huishoudens in Amersfoort verwarmen door warmte uit het gezuiverde afvalwater te halen en naar het warmtenet van Warmtebedrijf Amersfoort te brengen. De komende tijd gaan de partijen afspraken maken over hoe ze dit gaan realiseren.

Delen Amersfoort straks duurzaam verwarmd met warmte uit rioolwaterzuiveringsinstallatie

Hiermee komt de langgekoesterde wens in zicht om Amersfoort versneld, vrijwillig en volledig duurzaam van het aardgas af te halen. De warmte wordt uit het gezuiverde afvalwater (effluent) van de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie op de Isselt gehaald.

Patrick Gaynor van de heemraad van waterschap Vallei en Veluwe, licht toe: “De levering van warmte uit effluent draagt bij aan de verduurzaming van Nederland en helpt gemeenten om te komen tot aardgasvrije wijken. Grootschalige ontwikkelingen, zoals in Amersfoort, helpen om de potentie van aquathermie goed voor het voetlicht te brengen. Een goede koppeling van vraag en aanbod is hierbij essentieel. Dit vraagt om samenwerking tussen waterschap, gemeenten, inwoners, bedrijven en netbeheerders. Amersfoort is een prachtig voorbeeld waar alles bij elkaar komt”.

Samenwerking van overheid en bedrijfsleven

Het initiatief is een samenwerking tussen Warmtebedrijf Amersfoort en twee publieke organisaties. Naast het waterschap is namelijk ook de gemeente Amersfoort onderdeel van de samenwerking. Astrid Janssen, Wethouder Duurzaamheid van de Gemeente Amersfoort: “Iedereen wil wonen in een verwarmd huis, vooral in de wintermaanden.

Tegelijkertijd is duurzaam en spaarzaam omgaan met verwarming belangrijk. In Amersfoort zijn we daarom met inwoners en organisaties volop bezig met de energietransitie. We kijken met welke alternatieve, duurzame bronnen we woningen kunnen verwarmen als alternatief voor aardgas. Dat we uit aquathermie warmte kunnen halen waarmee we 7000 woningen zouden kunnen verwarmen, is een belangrijke stap in het verduurzamen van onze stad. Samen met de partners doen we zo ook ervaringen op die ons helpen de energietransitie verder te versnellen”.

Verdere verduurzaming van het Amersfoortse warmtenet

Momenteel breidt Warmtebedrijf Amersfoort het warmtenet flink uit op de bedrijventerreinen Isselt en De Hoef. Hierdoor kan het bedrijf in de nabije toekomst woonwijken hierop aansluiten. Het Warmtebedrijf investeert momenteel veel in steeds nieuwere technieken voor duurzame warmtebronnen. Zo is vorige maand een grote stap gezet voor de realisatie van geothermie.

Directeur Valentijn Kleijnen licht toe: “Juist doordat het warmtenet in Amersfoort wordt aangelegd en doordat het Warmtebedrijf haar krachten gebundeld heeft met platform Energie voor Elkaar, kunnen we in dit soort nieuwe technieken investeren. Het is de bedoeling dat het warmtenet haar warmte krijgt uit diverse warmtebronnen en technieken, want alleen dan kan je zo duurzaam mogelijk stabiele en comfortabele warmte blijven leveren tegen een goede prijs. En daarmee bieden we een duurzaam en betaalbaar alternatief voor een aardgasaansluiting en versnellen we de energietransitie.”

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of abonneer u op de AmersfoortMail of één van onze andere nieuwsbrieven.

AANMELDEN