De Kadernota 2020 – 2023: geef uw mening!

Elk jaar stelt de gemeenteraad in juli de kadernota vast. Daarin staan in hoofdlijnen de plannen voor de komende vier jaar en ook hoeveel dit gaat kosten. De kadernota is opgesteld door het college van burgemeester en wethouders en wordt door hen aan de raad voorgelegd. Op 11 juni is er een inspraakronde voor de stad.

De Kadernota 2020 – 2023: geef uw mening!

Het college van burgemeester en wethouders wil de komende jaren 16,7 miljoen euro extra investeren om de stad verantwoord door te kunnen geven aan toekomstige generaties. 7,5 miljoen euro is gereserveerd voor de groei van de stad. Voor verduurzaming van de stad wil het college 4 miljoen uittrekken. 5,2 miljoen euro wordt gereserveerd voor een veilige en inclusieve stad. Tegelijkertijd voorziet het college een structureel financieel tekort vanaf 2022. Dat betekent dat er financiële keuzes en beleidskeuzes gemaakt moeten worden.

De gemeenteraad weet waar het college de komende jaren prioriteit aan geeft maar wat vindt de stad hiervan? Waaraan moet volgens inwoners, ondernemers en organisaties prioriteit aan worden gegeven? De raad wil daarom, voordat hij een besluit neemt over de kadernota, graag in gesprek gaan met de stad.

Inspraak

Op 11 juni, van 19.00 tot 19.30 uur, is er een inspraakronde (Raadzaal, stadhuis). De gemeenteraad nodigt u van harte uit om dan kort uw mening over (onderdelen van) de kadernota aan de raad mee te geven.

Aanmelden: (tot maandag 10 juni 12.00 uur) bij de raadsgriffie, e-mail: griffie@amersfoort.nl, telefoonnummer: 033 - 469 43 79 (onder vermelding van het onderwerp waarover u uw mening wilt geven, naam, e-mailadres en telefoonnummer).

De Kadernota 2020-2023 vindt u via de volgende links https://financien.amersfoort.nl en Notubiz.

Niet inspreken maar toch uw mening geven?

Neem dan direct contact op met de raadsleden (zie contactgegevens op de pagina van de gemeenteraad onder het kopje ‘Samenstelling gemeenteraad’ of stuur een brief aan de gemeenteraad via griffie@amersfoort.nl.

Hoe verder

Op dinsdagavond 9 juli zijn de Algemene beschouwingen en het Kaderdebat en geven alle raadsfracties hun mening over de kadernota. Op dinsdagavond 16 juli volgt de besluitvorming over de kadernota: de raadsleden stemmen over de ingediende moties (opdrachten aan het college) en amendementen (wijzigingen in het voorstel) en over de kadernota.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.