Bovenduist biedt kansen voor extra woningen

Het college van Amersfoort start met de ontwikkeling van de wijk Bovenduist, het laatste stuk van Vathorst dat nog niet ontwikkeld is. Daar wil het college een duurzame wijk met circa 3000 woningen realiseren in een groene omgeving, met ruimte voor recreatie en andere voorzieningen zoals sport, ruimte voor bedrijven en maatschappelijke voorzieningen.

Wethouder Roald van der Linde (Vathorst): “Er liggen in Bovenduist prachtige kansen voor een mooie nieuwe wijk met groen, recreatie en goede voorzieningen. De ontwikkeling van Bovenduist geeft Amersfoort de mogelijkheid om te voldoen aan de grote vraag naar woningen. Met het toevoegen van de nodige voorzieningen ronden we de ontwikkeling van Vathorst hiermee op een goede manier af en sluiten we aan bij de wens om een groeiende, duurzame en inclusieve stad te zijn.”

Bouwopgave

Amersfoort heeft in de toekomst een grote bouwopgave. Er zijn te weinig, met name betaalbare woningen om aan de vraag te voldoen. Hierdoor kunnen veel mensen die graag in Amersfoort willen wonen geen woning vinden. Alle plannen voor binnenstedelijke bouw leiden bij elkaar opgeteld niet tot voldoende woningen. Om die reden start het college met de ontwikkeling van Bovenduist.

Mix

Bovenduist is de enige grote planlocatie in Amersfoort waar nog een mix tussen grondgebonden en gestapelde woningen kan worden gerealiseerd, met veel groen er omheen. Het college stelt voor aan de gemeenteraad om in Bovenduist een mix tussen eengezins- en meergezinswoningen te realiseren, met behoud van de eigenheid van het buurtschap Zevenhuizen en respect voor het omliggend open landschap met zijn natuurwaarden.

Vervolg

De gemeenteraad buigt zich binnenkort onder meer over de vraag of er een conceptontwikkelkader kan worden opgesteld, samen met belanghebbenden.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.