Botulisme aangetroffen in vijvers langs Heer Halewijnpad

In de vijvers langs het Heer Halewijnpad in Schothorst zijn dode eenden aangetroffen. De oorzaak is botulisme. Medewerkers van de Dierenambulance hebben de dieren opgeruimd.

Om geen risico’s te nemen plaatst de gemeente waarschuwingsborden. De borden wijzen op de gevaren van botulisme. Gemeente en waterschap raden af om met dode dieren of het water waarin dode dieren liggen in aanraking te komen. Ook huisdieren kunnen ziek worden of dood gaan van het gif dat door de botulismebacterie wordt geproduceerd.

Daarom moeten dode dieren zo snel mogelijk worden opgeruimd. Doe dat niet zelf, maar bel de gemeente (telefoon 14 033) of het waterschap (telefoon 055-5272 272). Raak de kadavers niet aan, geef ze niet mee aan het vuilnis en begraaf ze ook niet. Medewerkers van de gemeente, de Dierenambulance of het waterschap zorgen voor een snelle verwijdering van zieke en dode vissen en watervogels.

Meer informatie over botulisme is te vinden op de website van Waterschap Vallei en Veluwe.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.