Bos- en natuurcompensatie natuurgebied Melksteeg

De ontwikkeling van natuurgebied Melksteeg in Soest is weer een stap dichterbij met de verkoop van in totaal bijna 19 hectare grond van de gemeente Amersfoort aan de gemeente Soest. Het gaat om een natuurcompensatiegebied aan de A.P. Hilhorstweg op het grondgebied van Soest. Deze wordt ingericht als natuurgebied Melksteeg. Colleges van beide gemeenten hebben er inmiddels een besluit over genomen.

Bos- en natuurcompensatie natuurgebied Melksteeg

Verbindende schakel

Rijkswaterstaat, gemeente Amersfoort en gemeente Soest hebben de afgelopen jaren samengewerkt aan het ontwikkelen van het natuurgebied Melksteeg. Het natuurgebied gaat de ecologische verbindende schakel vormen tussen het natuurnetwerk van de Utrechtse Heuvelrug en de natuurzone langs de Eem en Landgoed Coelhorst. De inrichting vindt plaats in opdracht van de gemeente Amersfoort en is voorzien van een openbaar wandelpad.

Bos- en natuurcompensatie

Met het maken van een aaneengesloten natuurgebied wordt er invulling gegeven aan de compensatieverplichting van de gekapte bomen bij de Westelijke Ontsluiting en de compensatie van bos en natuur vooruitlopend op de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken. Natuurontwikkeling van de Melksteeg draagt bij aan een duurzame versterking van het natuurnetwerk in onze regio, de biodiversiteit en het groene landschap. Door het aanplanten van inheemse planten en boomsoorten wordt de biodiversiteit vergroot en het gebied robuuster gemaakt voor de effecten van klimaatverandering.

Natuurbeheer

De bestemming van de gronden wordt gewijzigd van agrarisch naar natuur. De gemeente Soest krijgt met het eigendom van de gronden, ook de verantwoordelijkheid voor het langjarig en hoogwaardig natuurbeheer. 

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of abonneer u op de AmersfoortMail of één van onze andere nieuwsbrieven.

AANMELDEN