Beleid vervoersondersteuning vastgesteld

Voor inwoners die niet zelfstandig kunnen reizen, biedt de gemeente vervoersondersteuning aan, zoals de regiotaxi. Zes gemeenten in de regio Amersfoort onderzochten het afgelopen jaar gezamenlijk hoe deze ondersteuning beter aan zou kunnen sluiten bij de situatie van de gebruiker. Op basis van het onderzoek is het beleidsplan ‘Toekomstbestendig mobiliteitsbeleid’ opgesteld.

Beleid vervoersondersteuning vastgesteld

Op 30 januari 2018 heeft de gemeenteraad het beleidsplan vastgesteld. Het beleid gaat uit van de persoonlijke wensen en behoeften van inwoners die gebruik maken van de vervoersregelingen. Zo wordt meer gekeken naar een passende vervoersoplossing en zullen de vervoersmogelijkheden digitaal inzichtelijk worden gemaakt. Inwoners worden hierdoor geholpen in het meer zelfstandiger reizen.

Meer weten? Neem contact op via doelgroepenvervoer@amersfoort.nl.


Sluit
  1. Stuur deze pagina door
  2. Bedankt
Stuur deze pagina door

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.