Bekendmaking CPO-groepen locatie Sportfondsenbad

Het is duidelijk welke twee groepen toekomstige bewoners elk een urban villa aan de Rubensstraat mogen ontwikkelen. Het zijn Droomcollectief en woongroep Randenbroek. Zij gaan het gebouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) ontwikkelen.

Bekendmaking CPO-groepen locatie Sportfondsenbad

De twee groepen hebben voldaan aan alle inschrijfvoorwaarden die de gemeente heeft gesteld om voor een bouwkavel in aanmerking te komen. De notaris lootte deze twee groepen op 3 juli 2018 als winnaars van de inschrijving.

Urban villa’s

Op het terrein waar nu nog het Sportfondsenbad staat, komen vier kleinschalige appartementengebouwen, zogenaamde urban villa’s. Twee voor sociale huur aan de Bisschopsweg, ontwikkeld door Omnia Wonen, en twee voor CPO groepen aan de Rubensstraat.

Planning

De komende maanden gaan de twee CPO-groepen samen met hun architect en procesbegeleider de plannen verder uitwerken. De voorbereiding voor de sloop van het Sportfondsenbad is inmiddels gestart. De bouw van de appartementengebouwen start op zijn vroegst vanaf 2019. De rest van het terrein richt de gemeente daarna parkachtig in.

CPO

Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) betekent dat een groep toekomstige bewoners samen verantwoordelijk is voor het ontwerpen en laten bouwen van een appartementengebouw op een kavel die zij van de gemeente koopt. Voordeel daarvan is dat het naar eigen wensen en behoeften kan worden gemaakt.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.