Amersfoortse organisaties strijden tegen laaggeletterdheid

Amersfoort telt naar schatting 9.500 inwoners die laaggeletterd zijn. Zij hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen en omgaan met een computer, mobiele telefoon of tablet. Om hen nog beter te helpen slaan 8 Amersfoortse organisaties de handen ineen.

Amersfoortse organisaties strijden tegen laaggeletterdheid

Hiervoor ondertekenden zij op maandag 7 september, in de Week van Lezen en Schrijven, het Taalakkoord Amersfoort. Cees van Eijk, wethouder Diversiteit en Toegankelijkheid: “Als iemand moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen of computeren, heeft hij of zij daar in het dagelijks leven last van. Het invullen van formulieren, straatnaamborden lezen, pinnen of iets opzoeken op internet, lukt dan niet goed. Dat maakt deze inwoners kwetsbaar in onze maatschappij. Met hen gaan we aan de slag om hun vaardigheden te verbeteren en zo beter mee te kunnen doen in onze stad.”

Meer mensen bereiken

In het Taalakkoord Amersfoort spreken de organisaties met elkaar af in te zetten op het vinden, motiveren en verder helpen van iedere Amersfoorter die de basisvaardigheden in lezen, schrijven, rekenen en computeren wil verbeteren. Die begeleiding bieden deze organisaties al langer, maar door nauwer samen te werken worden meer mensen bereikt en geholpen.
Van Eijk: “Het is een misverstand dat het alleen gaat om ouderen of mensen voor wie Nederlands niet de moedertaal is. Nog altijd zijn de mensen die van huis uit Nederlands spreken en die te maken hebben met laaggeletterdheid, niet allemaal in beeld. Zij melden zich niet uit schaamte en door het taboe op laaggeletterdheid.” Ook mensen die goed kunnen lezen en schrijven, maar weinig digitaal vaardig zijn, krijgen hulp van de organisaties.

Verschillende specialisten

Het Taalakkoord is ondertekend door Stichting Lezen en Schrijven, Bibliotheek Eemland, Danner & Danner, Stadsring 51, Indebuurt033, SOVEE, NL Educatie, Integratiewerk en de gemeente Amersfoort. Zij vormen het netwerk TAAL033 dat de komende jaren laaggeletterdheid in Amersfoort aanpakt, voorkomt en signaleert door gezamenlijke acties en kennisontwikkeling.
Eén van de partners: “Door betere verbindingen te maken willen we onze inzet versterken. De één is specialist in taalontwikkeling, de ander biedt een laagdrempelige ontmoetingsplek. Daar kunnen we al winst boeken door meer samen te werken in de wijk. Ook willen we ondersteuning bieden aan organisaties bij heldere, eenvoudige teksten en praatplaten breed introduceren. En daar hebben we andere organisaties en ervaringsdeskundigen hard bij nodig."

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.