Amersfoort wil nieuwe initiatieven voor biomassacentrales weren

Door een aanpassing in de huidige bestemmingsplannen wil het Amersfoortse college van burgemeester en wethouders voorkomen dat nieuwe initiatieven voor biomassacentrales toegewezen worden. De huidige juridische kaders van de Amersfoortse bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen zijn ontoereikend om nieuwe aanvragen voor energieopwekking met fossiele brandstoffen en houtige biomassa te kunnen weren. Een voorstel hiervoor wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

In de huidige bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen zijn biomassacentrales tot een bepaalde capaciteit toegestaan. In 2018 zijn vergunningen afgegeven voor twee van zulke installaties. Deze vergunningen konden tot nu toe niet worden geweigerd omdat ze passen binnen vigerende milieuwetgeving (o.a. luchtkwaliteit), bouwbesluit en welstand. De Crisis- en Herstelwet maakt een wijziging van de bestemmingsplannen nu wel mogelijk.

Wethouder duurzaamheid Astrid Janssen: ‘We hebben al eerder dit jaar in de Warmtevisie vast laten leggen dat hout gestookte biomassacentrales niet passen in een CO2-neutrale warmtevoorziening. Met deze wijziging in de bestemmingsplannen kunnen we dit voornemen ook echt waarmaken.'

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.