Amersfoort werkt aan nog inclusievere stad

Amersfoort gaat nog intensiever werken aan een inclusieve stad. Dat staat in het Beleidskader Amersfoort Inclusieve Stad 2021-2026, dat het college van B en W woensdag 27 januari 2021 voorstelde aan de gemeenteraad.

Amersfoort werkt aan nog inclusievere stad

Stappen hiervoor zijn het vergroten van de kansengelijkheid, de preventie en de ondersteuning en zorg in de wijken. Deze ondernemen we als gemeente samen met partners, professionals, vrijwilligers en andere inwoners. Zo willen we ervoor zorgen dat iedere inwoner zich thuis voelt in onze stad, waarin iedereen dan op zijn eigen manier kan meedoen en waar er voor iedereen die dat nodig heeft passende ondersteuning en hulp is.

Eraan blijven werken

De afgelopen jaren werkte de gemeente al met veel partijen in Amersfoort samen aan het verbeteren van de ondersteuning en zorg, en aan een stad waarin iedereen meetelt. “Je mag hier in alle vrijheid jezelf zijn. Werken, leren en leven op een manier die bij je past. In een inclusieve stad sluiten we niemand uit”, zegt Cees van Eijk, wethouder Jeugd, Diversiteit, Werk en Inkomen. “Dat onze stad divers is, is duidelijk. Maar om echt inclusief te worden is verbinding nodig tussen inwoners. Dat is niet vanzelfsprekend. We moeten daar met elkaar aan blijven werken.”

Deel jouw mening

De gemeenteraad bespreekt het Beleidskader Amersfoort Inclusieve Stad 2021-2026 in meerdere bijeenkomsten. Inwoners en organisaties kunnen op verschillende manieren hun mening over dit onderwerp delen met de raad. Dit kan schriftelijk per mail of brief, of door in te spreken bij een Ronde. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over het beleidskader.

Lees hier het volledige artikel 'Samen aan de slag voor een inclusieve stad'.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.