Amersfoort nieuwkomer in de top 10 aantrekkelijke woonsteden

Amersfoort stijgt van de elfde plek in 2018 naar de achtste plek in 2019 van aantrekkelijke woonsteden in Nederland. Op de sociaaleconomische index staat Amersfoort op de derde plaats. Amersfoort is daarmee de enige plaats met meer dan 150.000 inwoners in de top 3, en de enige uit de provincie Utrecht. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Atlas 2019, de 50 grootste gemeente op 50 punten vergeleken’.

Woonaantrekkelijkheid

Amersfoort staat in 2019 in de top 10 van aantrekkelijkste woonsteden. Dit komt onder andere door de hoge score op bereikbaarheid, veiligheid en het culturele aanbod. Op cultureel aanbod zijn we van plek 31 naar plek 25 gestegen en op bereikbaarheid stijgen we drie plaatsen van plek 16 naar 13. Amersfoort is naast Den Bosch de enige plaats in de top 8 met minder dan 160.000 inwoners. Bij de score op woonaantrekkelijkheid kijkt men naar allerlei aspecten, waaronder de nabijheid van natuurgebieden, culinair aanbod, percentage koopwoningen.

Sociaaleconomische index

Op sociaaleconomische index staat Amersfoort op plek 3 in de lijst van 50 grootste gemeenten. Op het gebied van bijstandsuitkeringen, werkloosheid en armoede scoort Amersfoort hetzelfde als in 2018. Het percentage laagopgeleiden staat in 2019 op plek 12 en daarmee ruim onder het gemiddelde van de 50 grootste gemeenten. Het percentage werkende vrouwen steeg dit jaar in Amersfoort. Voor de sociaaleconomische index kijken onderzoekers onder andere naar armoede, banen, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en bijstand.

Onderzoek

De onderzoekers van Atlas voor gemeenten doen elk jaar onderzoek naar het wel en wee van Nederlandse buurten, wijken, gemeenten en regio's.  Dit doen zij voor de 50 grootste gemeenten van Nederland. Amersfoort is met 155.226 inwoners de 15e gemeente van Nederland. Atlas probeert in het onderzoek en het rapport de verschillen zo precies mogelijk te beschrijven en te verklaren. Elk jaar wisselt het thema van het onderzoek. Dit jaar is het thema Groei & Krimp, vorig jaar was dat cultuur.

Meer informatie over het onderzoek en het bestellen van het rapport.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.