Amersfoort experimenteert met succesvolle IJslandse aanpak drank- en drugspreventie

Zes Nederlandse gemeenten, waaronder Amersfoort, starten een driejarig leertraject om drank- en drugsgebruik onder jongeren terug te dringen. Het traject is gebaseerd op een succesvolle, in IJsland ontwikkelde methode.

De aanpak richt zich voor een groot deel op de sociale omgeving van jongeren en maakt veel gebruik van dataverzameling. De gemeente onderzoekt samen met het Trimbosinstituut, het Nederlands Jeugdinstituut, GGD en scholen welke delen van het IJslandse preventiemodel in Amersfoort kunnen worden toegepast.

Wethouder Jeugd Cees Van Eijk: “Wij willen het beste voor onze jeugd. Investeren in hun gezondheid en welzijn en het leren via dit traject vergt een lange adem en denken buiten de gebaande paden. Bovenal is het een kans om samen met partners in de stad, ouders en jongeren ons preventief jeugdbeleid gericht te verbeteren.”

IJslands preventiemodel

Wethouder Van Eijk gaf deze week het startschot voor het traject tijdens een bijeenkomst waar IJslandse onderzoekers het model toelichtten aan de betrokken partijen. De Universiteit van IJsland ontwikkelde de aanpak eind jaren ’90. In twintig jaar veranderde IJsland van een van de landen met het hoogste middelengebruik onder de jeugd naar het land met het laagste gebruik van drank, drugs en sigaretten onder jongeren. Hun psychische en lichamelijke gezondheid verbeterde significant. Ook leidde de aanpak tot minder schoolverzuim, schooluitval en overlast.

Dit lukte de IJslanders onder meer door  scholen, sport- en vrijetijdsverenigingen, ouders en leeftijdgenoten intensief bij de aanpak te betrekken.

Lokaal preventiebeleid

De Amersfoortse aanpak kijkt niet alleen naar alcohol- en middelengebruik onder jongeren, maar ook naar problematiek rond bijvoorbeeld sexting, gaming en depressie. Gebaseerd op actuele data over Amersfoortse jongeren en informatie uit de praktijk worden interventies gekozen. Met nadruk op omgevings- en risico factoren zoals de wijk waar jongeren wonen, de school waar ze naartoe gaan en hoe ze hun vrije tijd doorbrengen. De verzamelde data en leerervaringen worden benut voor het doorontwikkelen van lokaal preventiebeleid.

Over de voortgang zal regelmatig worden bericht in de nieuwsbrief Sociaal Domein van de gemeente Amersfoort. Aanmelden daarvoor kan via dit formulier.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.