Amersfoort dringt bij minister aan op snelle verbetering elektriciteitsnetwerk

De nieuwe minister van Klimaat en Energie moet snel aan de slag met het verbeteren van het elektriciteitsnet. Binnen 6 maanden verwacht de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een plan hiervoor.

Amersfoort dringt bij minister aan op snelle verbetering elektriciteitsnetwerk

Het initiatief voor dit plan komt uit Amersfoort. Wethouder duurzaamheid Astrid Janssen diende namens 25 gemeenten een motie in op de ledenvergadering van de vereniging. Alle gemeenten steunden de motie.

Om de klimaatdoelen te halen is het nodig voldoende duurzame energie op te wekken. Maar het aansluiten van nieuwe projecten met meer dan 200 zonnepanelen op het elektriciteitsnetwerk ligt sinds half oktober stil omdat het hoogspanningsnet vol is.

'Niet uit te leggen'

Wethouder duurzaamheid Astrid Janssen: ‘Het gaat niet meer om gebrek aan draagvlak of projecten waardoor het opwekken van duurzame energie stokt. De bottleneck is nu het netwerk. Daardoor kunnen bedrijfsdaken niet vol worden gelegd met zonnepanelen. Dat vind ik niet uit te leggen. Vandaar dit initiatief om de minister te vragen hier voorrang aan te geven.’

De motie roept de minister op met Tennet en de netbeheerders het netwerk te versterken, het opslaan van stroom mogelijk te maken en experimentele technieken toe te passen. Ook vraagt de motie om subsidies voor projecten die moeten wachten veilig te stellen en om te kunnen prioriteren in aansluitingen op het net.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.