Actieplan geeft stevige impuls om middeldure woningen te realiseren

Om te zorgen dat er meer woningen voor het middensegment* in Amersfoort worden gerealiseerd, heeft het college van B&W het actieplan huisvesting middeninkomens vastgesteld. De belangrijkste maatregel in dit actieplan is dat bij de ontwikkeling van 20% woningen in het middensegment, wordt gezorgd voor de juiste prijs-kwaliteit verhouding en voor het behoud van de woningen binnen het middensegment

Naast de eis van een percentage voor het middensegment uit de woningbouwopgave, staan in het actieplan huisvesting middeninkomens aanvullende bepalingen. Zo wordt instandhoudingstermijn van 20 jaar voorgeschreven, Het betekent dat gedurende deze periode de woningen beschikbaar moeten blijven voor mensen met een inkomen in het middensegment. Dit wordt nog eens ondersteund door gedurende deze 20 jaar ook in te zetten op een beperkte maximale huurverhoging. Om speculatie met koopwoningen te voorkomen is het belangrijk te zorgen dat de eigenaar zelf in de woning moet wonen. Daarom geldt er een doorverkoopverbod en een zelfbewoningsplicht. Verder worden alle woningen in het middensegment door loting toegewezen, zodat er gelijke kansen ontstaan voor woningzoekenden.

Woningbouwopgave

Amersfoort wil een inclusieve stad zijn waar mensen wonen met verschillende achtergronden en inkomens. Daarom heeft zij in het Deltaplan Wonen kaders opgesteld waarbinnen de woningbouwopgave gerealiseerd kan worden. Zo moet ieder woningbouwproject uit 20% woningen in het middensegment bestaan, 10% in het hoge en 10% in het lage middensegment. De gemeente heeft het actieplan tijdens een samenwerkingstafel voorgelegd aan marktpartijen en met hen de mogelijkheden besproken hoe zij kunnen bijdragen aan meer woonruimte voor de middeninkomens. Het actieplan huisvesting middeninkomens en de bijbehorende verordening sociale huur en middenhuur worden nog ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Wethouder Menno Tigelaar van Wonen: “Gezien de woningnood moeten we op alle fronten in actie komen om te zorgen voor voldoende woningen. Er zijn veel mensen met middeninkomens die nu nog geen geschikte woning kunnen vinden. Daarnaast zijn deze woningen nodig om de doorstroming te bevorderen van mensen uit sociale huurwoningen, zodat die weer beschikbaar komen voor woningzoekenden met een kleinere portemonnee.”

* Bij het lage middensegment wordt uitgegaan van inkomensgroepen vanaf € 36.000,- per jaar. Prijs middenhuurwoning ten hoogste: in de lage categorie: €849,-; in de hoge categorie: €999,-

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.