Aanvragen tuinzak niet meer gratis

Amersfoorters met tuinafval kunnen vanaf 1 januari 2020 op verschillende manieren de bladeren, takken en plantresten aanbieden aan ROVA. Inwoners kunnen het verzamelen in de eigen gft-container, zelf gratis aanbieden bij het Milieubrengstation van ROVA of voor 25 euro een tuinzak aanvragen bij ROVA die deze daarna weer vol ophaalt.

Aanvragen tuinzak niet meer gratis

Het tarief voor de tuinzak is nieuw; de service was dermate populair dat deze niet meer te betalen was voor de gemeente.

Wethouder Kees Kraanen (stedelijk beheer): “De tuinzak is een zeer prettige service voor mensen met een grote tuin, maar de kosten om de zakken gratis te versturen en vol weer op te halen liepen uit de hand. Sinds 2014 liepen de kosten voor de gemeente op van ruim 40.000 euro naar bijna 310.000 euro. We zijn blij dat mensen graag hun tuinafval recyclen, maar dit gratis aanbieden is niet meer uit te leggen aan mensen zonder tuin die hier via de afvalstoffenheffing aan mee betalen. Vandaar dat we een kostendekkend tarief van 25 euro per zak voor vragen. Inwoners met een tuin groter dan 250 vierkante meter kunnen bij het ROVA-klantcontactcentrum (www.rova.nl/contact) een extra gft-container aanvragen of zelf het tuinafval weg brengen naar het Milieubrengstation.”

Invoering

Momenteel is er al een flinke wachtrij voor het aanvragen van de tuinzak. In januari van 2020 zal ROVA op haar website de aanpassing doorvoeren zodat online de tuinzak aangevraagd en afgerekend kan worden. Ook voor alle andere opties om tuinafval aan te bieden kunnen inwoners terecht op www.ROVA.nl.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.