Aanpassing wijk- en buurtgrenzen

De gemeente past de officiële wijk- en buurtindeling en naamgeving van een aantal wijken en buurten aan. Door de aanpassingen kunnen verschillende organisaties en afdelingen binnen de gemeente weer met dezelfde indeling werken.

Aanpassing wijk- en buurtgrenzen

Zo sluiten we beter aan bij de gangbare praktijk en de beleving van gebieden en krijgen cijfers meer zeggingskracht. Voor sommige bewoners betekent het dat zij straks in een nieuwe wijk wonen, zoals Eemkwartier of Nederberg. Bewoners van de huidige wijk Park Schothorst wonen straks in Hoogland of in de wijk Schothorst-Noord, in de buurt Park Schothorst. Bewoners van de wijk Stoutenburg-Noord wonen straks in de buurt Stoutenburg-Noord in de wijk Buitengebied-Oost. Deze wijk omvat straks naast Stoutenburg-Noord ook Bloeidaal, De Wieken, Vinkenhoef en Nijkerkerstraat e.o.. Buitengebied West heet straks Hoogland West.

Geldig vanaf komende zomer

Het college heeft de aanpassing vastgesteld. De gemeente moet deze wijziging voor 1 april bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) melden. In de komende maanden wordt de wijziging in alle systemen doorgevoerd. De aangepaste indeling geldt dan vanaf komende zomer.

De wijzigingen worden ook doorgevoerd bij de indeling van de bekendmakingen in de Stadsberichten. Daar staan bijvoorbeeld vergunningaanvragen voor de Wagenwerkplaats straks bij het Soesterkwartier in plaats van bij de wijk Bosgebied.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de aanpassingen aan de indeling van wijken en buurten? Op www.amersfoortincijfers.nl staan verwijzingen naar de achtergronddocumenten voor de aanpassingen. Komende tijd worden de wijzigingen verwerkt. Zodra de nieuwe wijkkaarten gemaakt zijn, maken we die op deze website bekend.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.