Aanpak terugdringen discriminatie 2021-2026

Elke Amersfoorter hoort evenveel kansen en mogelijkheden te hebben. Dat is in de praktijk niet zo. Met de antidiscriminatie-agenda 2021-2026 willen we discriminatie en vooroordelen daarom (verder) terugdringen.

Aanpak terugdringen discriminatie 2021-2026

De agenda is onderdeel van het beleidskader Amersfoort Inclusieve Stad. Hiermee werkt Gemeente Amersfoort samen met partners, professionals, vrijwilligers en andere inwoners aan het vergroten van de kansengelijkheid, preventie en de ondersteuning en zorg in de wijken.

Vervolgstappen

De agenda is gebaseerd op gesprekken met inwoners, samenwerkingspartijen en beleidsmakers van de gemeente. De gemeenteraad bespreekt hem op dinsdag 2 maart 2021 tijdens een ronde, waarin inwoners ook hun mening kunnen inspreken. Op dinsdag 23 maart volgt het besluit van de gemeenteraad.

Geplande activiteiten

Op de activiteitenlijst staan onder andere een antidiscriminatiecampagne, een Amersfoortse Ketikoti-herdenking, een educatieve stadsroute langs koloniale overblijfselen, het inzetten van praktijktesten, mysteryguests in de horeca en op de woningmarkt, en het houden van stads- en wijkgesprekken.

Lees hier het volledige artikel over de antidiscriminatie-agenda 2021-2026.

Discriminatie melden

Ervaart u discriminatie? Een melding maken blijft belangrijk. Dat kan bij Art. 1 Midden Nederland.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.