Aandacht voor geweld tegen vrouwen en meisjes: OLV-toren kleurt oranje

De Onze Lieve Vrouwetoren kleurt donderdag 25 november 2021, vanaf 16.30 uur, oranje. Hiermee steunt Amersfoort de oproep van UN Women, Zonta en Soroptimist om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen en meisjes. De kleur staat symbool voor een zonnige, geweldloze toekomst voor alle vrouwen en meisjes ter wereld. Wereldwijd doen er meer dan 100 landen mee aan de Orange the World-campagne.

Aandacht voor geweld tegen vrouwen en meisjes: OLV-toren kleurt oranje

Cees van Eijk, wethouder Sociaal Domein: “Geweld hoort nergens thuis, ook niet in Amersfoort. Met Orange the World wordt specifiek aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen en meisjes omdat dit wereldwijd een probleem is. Maar ook andere vormen van geweld tegen bijvoorbeeld mannen, kinderen of LHBTI+'ers zijn een probleem. Ieder slachtoffer van geweld is er één te veel. Niemand wil leven in een situatie van geweld en mishandeling of dit als voorbeeld doorgeven aan zijn/haar kinderen."

De campagne

Donderdag 25 november is de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. De campagne Orange the World start dan en loopt tot en met de internationale dag voor de rechten van de mens, op vrijdag 10 december. De campagne is een van de activiteiten in de stad waarmee Amersfoort aandacht vraagt en oproept tot actie tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. Tussen dinsdag 14 september en vrijdag 1 oktober is deze boodschap verbeeld op het Eemplein met een rondreizende expositie van Stichting Open Mind en een bijbehorend programma.

Ik ben #medestander

Tijdens Orange the World willen we als gemeente iedereen uitnodigen om onderdeel te worden van de oplossing en zich medestander in de strijd tegen geweld te verklaren. Dit kan door het ondertekenen van de #medestanderpledge op orangetheworld.nl. Hiermee geeft de ondertekenaar aan dat hij/zij zich wil inzetten om geweld tegen te gaan. In Nederland wordt de campagne gecoördineerd door UN Women Nederland, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao.

Verborgen geweld

Jaarlijks krijgen in Nederland één miljoen mensen te maken met huiselijk geweld. Dit gaat om lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld, waaronder kindermishandeling. Het komt in alle lagen van de bevolking voor en is het meest verborgen. Uit de GGD-gezondheidsmonitor 2020 komt naar voren dat in Amersfoort ruim één op de twaalf volwassenen van 18 tot 65 jaar ooit slachtoffer is geweest van huiselijk geweld. Veilig Thuis gaf in 2020 in Amersfoort 970 adviezen, waarvan er drie van de vijf gingen over kindermishandeling. Dat is vijftien procent meer dan in 2019.

Daarnaast kwamen bij Veilig Thuis 995 meldingen uit Amersfoort binnen. Dat is ongeveer gelijk aan het aantal van 2019. De meeste meldingen gingen over kindermishandeling, (ex-)partnergeweld en andere problemen (vooral conflictscheidingen).

Uit een analyse van de regio Utrecht blijkt onder andere het volgende.

  • Vergeleken met de resultaten uit eerdere gezondheidsmonitors is het percentage slachtoffers van huiselijk geweld gelijk gebleven.
  • Bijna de helft (45 procent) van de slachtoffers zegt door de (ex-)partner te zijn mishandeld.
  • Bij elf procent van de slachtoffers vond misbruik in het afgelopen jaar plaats en bij 74 procent vond het langer dan vijf jaar geleden plaats.
  • Slachtofferschap komt vaker voor bij vrouwen en bij personen met een laag opleidingsniveau.

Iets melden

Voor de aanpak van huiselijk geweld is het belangrijk dat iedereen met een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling de weg naar Veilig Thuis zo snel mogelijk kan vinden. Zoek je zelf hulp, maak jij je zorgen om iemand of heb je vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling? Neem dan (gratis en anoniem) contact op met Veilig Thuis Utrecht. Samen met jou kijken zij wat er nodig is en wat je zelf kunt doen.

De contactgegevens zijn: 0800 - 2000 (24/7), veiligthuis@samenveilig.nl, chatten via www.veiligthuisutrecht.nl (9.00 tot 17.00 uur).

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.