Aanbesteding Westelijke Ontsluiting van start

De aanbesteding voor de aanleg van de Westelijke Ontsluiting kan in november beginnen. De kostenraming toont aan dat het project binnen budget kan worden gerealiseerd. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de aanleg en het gebruik van het traject binnen de nieuwe stikstofnormen valt.

Aanbesteding Westelijke Ontsluiting van start

Met deze uitkomsten besloot het college deze week om te starten met het proces van de aanbesteding. Samen met Prorail wordt het noordelijk, midden en zuidelijk deel van het tracé in één geheel op de markt gezet.

Binnen budget

De kostenraming toont aan dat het project binnen het beschikbare budget uitgevoerd kan worden. ProRail zal namens de gemeente de aanbesteding van het gehele tracé doen, omdat zij met de spoorwerkzaamheden ook een zeer groot onderdeel van het project voor hun rekening nemen.

Binnen stikstofnormen

Hoewel het bestemmingsplan van de Westelijke Ontsluiting onherroepelijk is vastgesteld, moet er voor de aanleg nog wel een omgevingsvergunning bouwen worden aangevraagd. Met de nieuwe stikstofcalculator is aangetoond dat het project binnen de nieuwe normen blijft. Wethouder Hans Buijtelaar (mobiliteit): “Aangezien veel andere infraprojecten voorlopig niet kunnen doorgaan, zie je dat het aanbod van aanbestedingen afneemt. Aangezien aannemers graag werk houden, verwacht ik dat hierdoor een prijsdrukkend effect optreedt. Zekerheidshalve hebben we deze verwachting echter nu niet in de kostenraming meegenomen.”

Aanbesteding

De aanbesteding van de Westelijke Ontsluiting start in november 2019. Na de selectiefase in november ontvangen geselecteerde aannemers een zogeheten aanbestedingsleidraad. Hierin staan spelregels en kwaliteitscriteria die horen bij de aanbesteding opgenomen. Vervolgens hebben de geselecteerde aannemers van januari tot en met mei 2020 de mogelijkheid om de bieding uit te werken. In de loop van 2020 vindt de gunning plaats.

Geïntegreerd

Het project Westelijke Ontsluiting wordt met een geïntegreerd contract aanbesteed. Dit betekent dat de aannemer het werk uitvoert en ook het Definitieve Ontwerp en het Uitvoeringsontwerp op moet stellen. De planning is dat de daadwerkelijke werkzaamheden medio 2021 starten en in 2023 zijn afgerond.

Leefbaarheid en doorstroming

Met de verdere groei van de stad, neemt ook de mobiliteit toe. Dit vraagt om investeringen voor een toekomstvast en veilig verkeersnetwerk. Het huidige tracé wordt om de woonwijk van de Beroemde Vrouwenbuurt op een deel van de Bernhardkazerne (verdiept) aangelegd en er wordt een ongelijkvloerse spoorkruising gemaakt. Voor fietsers worden er nabij de Stichtse Rotonde een tweetal tunnels aangelegd. Dit vergroot de doorstroom en verkeersveiligheid. De voor de aanleg noodzakelijke bomenkap wordt wettelijk en bovenwettelijk gecompenseerd en er is extra geld opzij gezet voor de natuur. Zo komen er een ecoduct, verschillende faunapassages en wordt er in de Melksteeg natuur aangelegd.

Via deze link is meer informatie te vinden over de Westelijke Ontsluiting.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.

Meer weten?

Via deze link is meer informatie te vinden over de Westelijke Ontsluiting.