2020 goed jaar voor Amersfoortse woningbouw

Amersfoort kreeg er in 2020 1.175 woningen bij. Dat is ruim meer dan de ambitie van het college van B en W om per jaar 1.000 woningen op te leveren. In hoog tempo bouwen is nodig om het grote tekort aan woningen op te lossen.

2020 goed jaar voor Amersfoortse woningbouw

Amersfoort is een gemeente waar mensen graag wonen. Maar woningen, zeker betaalbare, zijn schaars. 'Bouwen, bouwen, bouwen', was daarom de opdracht aan het begin van de collegeperiode. En ondanks de omstandigheden door corona, kende 2020 dus een productie van 1.175 woningen. Dat en meer blijkt uit de voortgangsrapportage van de Amersfoortse woningbouwopgave.

De pdf 'Voortgang Woningbouwopgave januari 2021' (1.82 MB) biedt hier een mooi visueel overzicht van. Daarnaast vind je hier de volledige rapportage.

Beweging in de woningmarkt

Menno Tigelaar, wethouder Wonen, is blij met grote aantal. "Voor al die mensen die in Amersfoort een woning zoeken is dit een opsteker. Met corporaties en ontwikkelaars werken we hard aan het bouwen van nieuwe woningen, en dat leverde het afgelopen jaar een mooi resultaat op. Door te bouwen zorgen we voor beweging in een woningmarkt die op slot zit."

Hogekwartier als hofleverancier

Meer dan een derde van alle nieuwe woningen, ruim 400, is gebouwd in het Hogekwartier. Daarmee levert de nieuwe stadswijk een flink aandeel in de Amersfoortse woningbouwopgave. Onder meer met twee imposante woontorens aan het Valleikanaal. Komend voorjaar worden nog eens 165 appartementen opgeleverd, waarvan 64 in de sociale huur. Naar verwachting zijn de laatste woningen van de nieuwe wijk in 2022 aan de beurt en is de vernieuwde stadsentree van Amersfoort, met in totaal 823 woningen, dan helemaal af.

Veel appartementen

Het aandeel appartementen in de nieuwbouw is groot. Bijna 80% van de nieuwe woningen in 2020 is een appartement (meergezinswoning). Er is ook een grote groep woningzoekenden op zoek naar een eengezinswoning. De behoefte aan dit type woning verdient de komende jaren dan ook extra aandacht.

Deltaplan Wonen

De druk op de woningmarkt is groot. Om ervoor te zorgen dat in de toekomst iedereen in Amersfoort kan blijven wonen in een woning die past, stelde de gemeente in 2019 het Deltaplan Wonen op. Het college informeert de raad twee keer per jaar over de voortgang van het Deltaplan.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.