Subsidie voor sportactiviteiten en -investeringen

Sportverenigingen, stichtingen en bewoners kunnen via de subsidieregeling Sport en Bewegen subsidie aanvragen voor sportactiviteiten en -investeringen. Het is tot 22 december 2017 mogelijk om de subsidie aan te vragen.

 Subsidie voor sportactiviteiten en -investeringen

Voor 2018 is in totaal € 615.000 beschikbaar voor:

  • een incidenteel klein of groot sportevenement in en voor Amersfoorters
  • initiatieven die een sportief gebruik van de openbare ruimte bevorderen
  • bewonersinitiatieven die samen met een vereniging of stichting activiteiten willen organiseren of intensiveren die zich richten op sport en bewegen
  • fusie- of samenwerkingstrajecten van sportverenigingen
  • sportactiviteiten en/of kaderscholing gericht op inactieve jongeren, 65-plussers en mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking
  • een investering in de aanpassing, uitbreiding en/of nieuwbouw van een gemeentelijke sportaccommodatie.

Bewoners die een sportieve activiteit willen organiseren, kunnen samen met een sportvereniging subsidie aanvragen.

Verbeterpunten

De subsidieregeling Sport en Bewegen is sinds vorig jaar vernieuwd. De aanvraagprocedure is eenvoudiger gemaakt. Ook kent de regeling een ruimere mogelijkheid om de inzet van vrijwilligers mee te nemen in de aanvraag.

Aanvragen

Vraag uiterlijk 22 december 2017 subsidie aan met het digitale aanvraagformulier. Kijk hiervoor en voor alle informatie over de regeling bij Subsidie Sport en Bewegen.

Sluit
  1. Stuur deze pagina door
  2. Bedankt
Stuur deze pagina door

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.