Reageer op de kaders voor Wagenwerkplaats Oost

De Wagenwerkplaats is een nieuw bruisend stadsdeel waar veel plek komt voor wonen, cultuur en andere stedelijke dynamiek. Binnen de Wagenwerkplaats ligt deelgebied Oost. Voor dit gebied maken we een stedenbouwkundig plan. Maar voordat we dit doen, horen we graag wat u vindt van de kaders die er nu liggen over wat we gaan doen, de volgorde en de mogelijkheden mee te denken.

 Reageer op de kaders voor Wagenwerkplaats Oost

De kaders voor Wagenwerkplaats deelgebied Oost helpen om het stedenbouwkundige plan te maken. Ze geven antwoord op vragen over de inhoud: waar gaan we aan werken?, over het proces: hoe werken we eraan? en over participatie: wat zijn voor u de mogelijkheden om mee te denken? U vindt de kaders op www.amersfoort.nl/wagenwerkplaats.

Wat vindt u?

Wat vindt u van de kaders voor deelgebied Oost? Kunt u zich erin vinden? Heeft u nog aanvullingen? We horen graag uw reactie. Op www.amersfoort.nl/wagenwerkplaats leest u op welke manieren u kunt reageren.

Wilt u nog een toelichting?

Als u meer wilt weten, kunt u ons op verschillende manieren spreken. Op 25 en 26 november houden we online informatiebijeenkomsten. Op 26 en 27 november kunnen we u bellen tijdens de telefonische spreekuren. Meer informatie over de tijden en hoe u zich kunt aanmelden, vindt u op de website.

Zo gaat het verder

Uw inbreng gebruiken we om de kaders aan te passen. Daarna legt het college de kaders voor aan de gemeenteraad. In de ronde beoordeelt de gemeenteraad deze kaders en kunnen belanghebbenden inspreken / hun reactie geven. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de kaders zijn deze vastgesteld. Het stedenbouwkundig plan moet vervolgens voldoen aan deze kaders.

Wagenwerkplaats

De Wagenwerkplaats is een voormalige onderhoudswerkplaats voor goederenwagons, ten westen van het station Amersfoort. Samen met de NS en de TeKa groep, willen we met de ontwikkelingen in dit gebied een grote bijdrage leveren aan belangrijke opgaven in Amersfoort. Een gebied dat aan toekomstbestendige duurzaamheidseisen voldoet en ook nog vele nieuwe woningen oplevert die hard nodig zijn in de stad. Het overkoepelende plan hiervoor is het Masterplan. Dit plan bestaat uit de deelgebieden: Oost, Midden en West.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.