Hinder door werk aan rotonde 1 Vathorst

De gemeente Amersfoort werkt aan de verbetering van de bereikbaarheid van Vathorst en Hooglanderveen. De herinrichting van rotonde 1 is één van de maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren. Maandag 27 mei 2019 begint de aannemer met het werk. De werkzaamheden duren 12 weken. Werk aan de rotonde kan zorgen voor overlast en langere wachttijden. De gemeente doet er alles aan om deze overlast tot een minimum te beperken.

  Hinder door werk aan rotonde 1 Vathorst

Resultaat

Na de aanpassing heeft rotonde 1 een extra rijstrook. Hierdoor kan het verkeer vanaf de Bergenboulevard naar de Bergpas beterdoorstromen. Voor de verkeersveiligheid wordt de oversteekplaats voor voetgangers en fietsers aan de oostzijde van de rotondeweggehaald. De bushalte wordt naar de westkant van de rotonde verplaatst.  

Nadat rotonde 1 klaar is - en later ook rotonde 2 - kunt u vlotter doorrijden en verbetert de doorstroming via de Bergenboulevard.

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden kunnen motorvoertuigen op de Boulevard de rotonde blijven gebruiken, maar moet er wel rekening worden gehouden met hinder. Verkeer van en naar de Drieberg kan omrijden via rotonde 16. Verkeer naar de Olympus wordt omgeleid via rotonde 2. Fietsers kunnen via rotonde 16 en Rotonde 2 omrijden.

Het werk wordt in meerdere fases uitgevoerd. Per fase worden de omleidingsroutes aangegeven.

Afsluiting

De rotonde is van vrijdag 26 juli 7:00 uur tot en met zaterdag 27 juli 22:00 uur volledig voor al het verkeer afgesloten, zodat de rotonde opnieuw geasfalteerd kan worden.

Op de afbeelding staat de nieuwe situatie aangegeven.

Vervolgwerkzaamheden Vathorst Bereikbaar

In Vathorst wordt de komende tijd meer werk aan de wegen verricht. In het najaar starten de werkzaamheden van de netbeheerder aan rotonde 2. Later dit jaar begint Ontwikkelingsbedrijf Vathorst met werkzaamheden aan kruispunt 2. Nader informatie over deze werkzaamheden  volgt later dit jaar.

Meer informatie

Maatregelen Vathorst bereikbaar

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.