Aanvraag urgentieregeling verandert

Soms is het noodzakelijk om snel aan een vervangende woonruimte te komen. In de huisvestingsverordening zijn regels opgenomen op welke manier de beschikbare sociale huurwoningen verdeeld worden. Hierin staat onder andere de urgentieregeling. Vanaf 1 februari is er een nieuwe urgentiewijziging.

 Aanvraag urgentieregeling verandert

De woningnood in Amersfoort is hoog, waardoor er lange wachttijden zijn voor sociale huurwoningen. Er is een grote vraag naar sociale huurwoningen, van mensen die uitstromen uit een zorg- of opvanginstelling en van andere (urgent) woningzoekenden. Ook in andere situaties kan het noodzakelijk zijn om snel aan een vervangende woonruimte te komen. Daarom zijn in de huisvestingsverordening regels opgenomen op welke manier de beschikbare sociale huurwoningen verdeeld worden. De urgentieregeling die hierin staat wijzigt.

Vanaf 1 februari 2020 is er een nieuwe urgentieregeling. Inwoners die mogelijk aanspraak maken op de regeling kunnen een aanvraag indienen op www.urgentiecommissie.nl. Informatie over de regeling en de criteria om in aanmerking te komen zijn te vinden op www.urgentiecommissie.nl/amersfoort.

Directe bemiddeling

Cliƫnten van een zorginstelling of die in de maatschappelijke opvang zitten en die er aan toe zijn om uit te stromen naar een zelfstandige woning, worden direct bemiddeld. Dit houdt in dat deze mensen rechtstreeks bemiddeld worden naar een zo veel mogelijk passende woning en woonomgeving.

Wijzigingen:

In de nieuwste huisvestingsverordening staan een aantal wijzigen. Afgesproken is onder meer:

  • Dat maximaal 50% van de beschikbaar sociale huurwoningen aan urgenten kan worden toegewezen. De andere 50% is voor regulier woningzoekenden.

  • Urgent woningzoekenden mogen maximaal 1 x een aangeboden woning weigeren.

  • Als er vaker wordt geweigerd, komt de urgentie te vervallen.

  • Woningen met 4 kamers moeten door minimaal 2 personen bewoond worden.

  • Tenminste 20% van het woningaanbod wordt via loting toegewezen.

  • Huurders die een onzelfstandige of tijdelijke woning gaan huren, behouden hun inschrijfduur.

Volledige verordening

De volledige huisvestingsverordening die op 1 februari 2020 in gaat is online te vinden op overheid.nl.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.