Nieuwe opvanglocatie Oekraïense vluchtelingen

Amersfoort vangt Oekraïense vluchtelingen op in verschillende gebouwen in de stad. Voor deze locaties geldt dat de gemeente ze voor beperkte tijd huurt. Daarnaast kunnen sommige Oekraïners bij gastgezinnen in Amersfoort daar niet lang meer blijven. De gemeente Amersfoort heeft twee voormalige kantoorpanden gekocht zodat hier vanaf 2024 vluchtelingen opgevangen kunnen worden. Het gaat om de panden aan de Hardwareweg 4 en 6 in het Hoefkwartier. Het college heeft hierover vandaag de gemeenteraad geïnformeerd.

Tijdelijke opvang

De gemeente gaat een omgevingsvergunning voor tien jaar aanvragen en laat de panden ombouwen tot studio’s. Dit geeft de mogelijkheid om op korte termijn opvang te organiseren voor vluchtelingen uit Oekraïne. Op langere termijn, als de Oekraïners eerder vertrekken, kunnen deze studio’s worden ingezet voor de opvang van asielzoekers (in samenwerking met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) of aandachtsgroepen.

Er komen ongeveer honderd zelfstandige studio’s in voor zowel twee personen als voor gezinnen. Daarnaast krijgt elk pand een gezamenlijke ruimte en komt er in een pand een ruimte voor een beheerder/huismeester. De planning is om de verbouwing eind januari 2024 klaar te hebben.

Hoefkwartier

Het Hoefkwartier verandert de komende jaren van een kantoorgebied met een aantal grote onderwijsinstellingen naar een stadswijk. Er komt een flink aantal woningen bij, via nieuwbouw en in bestaande panden. Dat kost tijd. Nu de woningnood zo hoog is, realiseert de gemeente de tijdelijke studio’s voor opvang aan de Hardwareweg. Hiermee wordt leegstand voorkomen tijdens de periode waarin de wijk verder wordt ontwikkeld.

De omwonenden zijn geïnformeerd via een brief en zijn daarin uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. 

Informatie en contact

Als je vragen hebt, dan kan je contact opnemen met de gemeente Amersfoort. Dat kan via vluchtelingen@amersfoort.nl

Meer informatie over de opvang van vluchtelingen in Amersfoort staat op onze pagina Vluchtelingen in Amersfoort. Meer informatie over de ontwikkeling van het Hoefkwartier vind je op www.hoefkwartier.nl.