Mobility as a Service (MaaS)

Algemeen

Wat doen we met alle auto’s voor degenen die al in Amersfoort wonen, maar ook voor nieuwe Amersfoorters? Het antwoord is Mobility as a Service (MaaS): het plannen, boeken en betalen van al het mogelijke vervoer via 1 app.

Soort vervoer centraal

Het college stelt aan de raad voor om bij woningbouw nieuwe vormen van mobiliteit te stimuleren, zoals deelauto’s en deelfietsen. Deelvervoer dat eenvoudig te gebruiken is en dat aan de behoefte van de bewoners voldoet. Waar de stad groeit staat de vraag naar een bepaald soort vervoer centraal, in plaats van bezit van een eigen auto of brommer.

Over MaaS

MaaS is het plannen, boeken en betalen van al het mogelijke vervoer via 1 app. Vervoer zoals de deelfiets, -auto, -scooter, trein, bus, of taxi en vooral ook combinaties van al deze soorten. Zo is reizen op maat en volgens de wensen van de reiziger mogelijk.

We willen een inclusieve stad met betaalbare woningen. Met het invoeren MaaS kunnen we meer betaalbare woningen bouwen op inbreidingslocaties. En is de stad beter voorbereid op de toekomst. Er zijn dan minder parkeerplaatsen nodig en is er meer ruimte voor groen. De wijken worden hierdoor ook leefbaarder.

Maas

Peiling raad Parkeervisie 2035

Deelvervoer vraagt om een andere kijk op parkeren en de samenhang in alle wijken en buurten. Er moeten keuzes worden gemaakt om Amersfoort ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden. Om richting te krijgen voor de Parkeervisie 2035 vraagt het college aan de raadsleden om zich hierover uit te spreken in een peiling (4e kwartaal 2021). Onderwerpen zijn vergunningparkeren, lang-parkeren en/of stadsrandparkeren, deelvervoer en differentiatie in parkeertarieven.