Meerjarige subsidieregeling Volwasseneneducatie 2020-2023

Algemeen

Deze subsidieregeling heeft als doel het versterken van de basisvaardigheden van volwassenen. De subsidie is beschikbaar voor organisaties die onderwijs op het gebied van taal, rekenen, schrijven en digitale vaardigheden bieden.

Nieuwe regeling voor 2024

Het huidige Regionaal Programma Volwasseneneducatie 2020-2023 loopt aan het eind van 2023 af. Dat geldt ook voor de bijbehorende Subsidieregeling Volwasseneneducatie 2020-2023.

Het Regionaal Programma Volwasseneneducatie wordt momenteel bijgewerkt voor 2024. Aanbieders van formele en non-formele volwasseneneducatie kunnen subsidieaanvragen doen voor 2024 zodra de bijbehorende nieuwe subsidieregeling in werking treedt. Naar verwachting kun je subsidieaanvragen indienen van 1 juli tot en met uiterlijk 8 september 2023.

Voor vragen kun je contact opnemen met de Regionaal projectleider/adviseur Volwasseneneducatie, Hanneke Dullemond, jg.dullemond@amersfoort.nl.

Voor wie

Gemeente Amersfoort heeft hierin de regie.

Voorwaarden

In de subsidieregeling staan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. Hierin zijn ook de criteria voor de beoordeling van een aanvraag opgenomen.

Aanvragen

Aanvragen van de subsidie volwasseneneducatie kon tot en met 13 december 2019.

Afhandeling

Een voorbereidingscommissie heeft een advies uitgebracht over de aanvragen. Dat is gedaan vanuit het Beoordelingsformulier subsidie Volwasseneneducatie 2020-2023 dat als bijlage 2 is opgenomen bij deze subsidieregeling.

Op basis van hun advies heeft het college een besluit genomen over de toekenning van de subsidie.

Contact

Vragen over de subsidieregeling? Neem contact op met Dursun Batman via telefoonnummer 14 033 of stuur een e-mail naar D.Batman@amersfoort.nl.