Koninklijke Onderscheiding voor Michael Rutgers, directeur en bestuurder van Longfonds in Amersfoort

Op vrijdag 15 september 2023 ontvangt Michael Rutgers, directeur en bestuurder van Longfonds een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Lucas Bolsius. Hij wordt benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vindt plaats tijdens zijn afscheidssymposium ‘De toekomst van gezondheid is nú!’ in Amersfoort.

Algemeen directeur en bestuurder van Longfonds

Ruim 17 jaar was de heer Rutgers werkzaam als algemeen directeur en bestuurder van Longfonds. Onder zijn leiding heeft Longfonds zich ontwikkeld tot een eigentijdse en slagvaardige goede doelenorganisatie. De organisatie is gehuisvest in het ‘Huis voor de Gezondheid’, aan het Stationsplein in Amersfoort.

Longfonds speelt een belangrijke rol in de stimulering en financiering van academisch onderzoek naar chronische longziekten in binnen- en buitenland. De heer Rutgers heeft succesvol meerdere allianties in het leven geroepen en verder gebracht en heeft daarmee Nederland gezonder gemaakt. Hij maakte zich onder andere hard voor medische doorbraken voor COPD, astma en voor een sterk onderzoeksveld in Nederland.

Covid 

Ten tijde van het uitbreken van de Coronapandemie nam de heer Rutgers, samen met onder meer de Long Alliantie Nederland, het voortouw in het agenderen van onder meer de zorgbehoefte van mensen met langdurige klachten na covid. Uiteindelijk is dit initiatief uitgemond in patiëntenorganisatie PostCovid NL, dat onderdeel is van Longfonds en samenwerkt met diverse partners.

Voorzitter van de Vereniging Samenwerkende Gezondheidsfondsen

Als voorzitter van de Vereniging Samenwerkende Gezondheidsfondsen, dat bestaat uit 22 fondsen, werkte hij aan het het voorkomen, genezen en behandelen van ziekten. Hij maakte zich hard voor betere zorg voor de patiënten in de achterbannen van de gezondheidsfondsen in zijn functie als voorzitter van de Commissie Kwaliteit van Zorg en zorgde ervoor dat de stem van de patiënt nadrukkelijker werd meegenomen.

Overige bestuurstaken

Verder was hij Lid Raad van Toezicht van de Vereniging Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie en voor de stichting Loterijacties Volksgezondheid was hij secretaris en tot op heden bestuurslid.

Hij is penningmeester van de stichting Longdagen, nu Dutch Lung Congress genaamd, een jaarlijks meerdaags congres voor alle spelers inclusief patiënten in het longenveld en is hij penningmeester van de Longstichting.