Jouw invloed

De gemeente betrekt bewoners en organisaties graag bij de onderwerpen die spelen in Amersfoort. Ook kun je zelf onderwerpen aandragen of je mening geven.

Gemeenteraadsverkiezing

Elke 4 jaar kun je stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezing. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren in 2022.

Meedenken over plannen en projecten

Bewoners kunnen meedenken en advies geven als de gemeente plannen maakt. Dat heet participatie. Steeds vaker werken bewoners en de gemeente samen om plannen te bedenken en uit te voeren. De gemeente bepaalt van tevoren op welke manier participatie mogelijk is.

Zie ook:

Participatie en inspraak in Amersfoort, uitgangspunten, spelregels en afwegingsinstrumentarium

Voor participatie rond ruimtelijke ontwikkelingen geldt de participatiegids. Daarin staan vaste stappen die worden gevolgd voor de meest complexe ontwikkelingen.

Referendum

Met een referendum kan de gemeenteraad een vraag stellen of keuze voorleggen aan de inwoners van Amersfoort. De raad kan zelf geen referendum uitschrijven. Lees meer over een referendum aanvragen.

Burgerinitiatief indienen

Heb je een nieuw idee of initiatief voor de stad? Dan kun je dit onderwerp aanmelden voor de agenda van de gemeenteraadsvergadering. Lees meer over het indienen van een burgerinitiatief.

Inspreken tijdens een raadsvergadering

Je kunt tijdens De Ronde je mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Lees hoe je kunt inspreken.

Bezwaar maken

Als je het niet mee eens bent met een besluit van de gemeente, kun je bezwaar maken.

Mail of brief aan de raad

Je kunt een e-mail naar de raad sturen. Dat kan naar de raadsleden zelf, maar ook via de raadsgriffie op gemeenteraad@amersfoort.nl. De griffie stuurt je mail dan door naar alle raadsleden en vermeldt het onderwerp van je mail bij de ingekomen stukken op de website met bestuurlijke stukken. Ter bescherming van je privacy is de mail zelf alleen in te zien door raadsleden.

Een brief aan de raad stuur je naar postbus 4000, 3800 EA Amersfoort. Je brief wordt op dezelfde manier verwerkt als een e-mail.