Initiatieven

Verschillende groepen inwoners zetten zich in om iets in de leefomgeving te veranderen of juist te behouden. Heeft u een idee om de stad of uw straat, buurt of wijk prettiger te maken? Ontdek welke ondersteuning u kunt krijgen. Bekijk ter inspiratie een aantal voorbeelden van initiatieven in de stad.

Zelf een initiatief starten?

Wist u dat de gemeente diverse mogelijkheden biedt om initiatieven financieel te ondersteunen? Misschien komt uw project in aanmerking.

NAAR SUBSIDIES

Uitgelichte initiatieven

Jongerennetwerk Sociale Gasten

Het jongerennetwerk Sociale Gasten helpt jongeren van 15 tot 30 jaar om iets voor een ander te betekenen. Dat kan praktische hulp of sociale ondersteuning zijn. Begrippen als ontmoeting, betrokkenheid en vriendschap staan centraal.

Delen omdat het kan!

Meehelpen?

Meer over Sociale Gasten op de website www.socialegasten.nl

Werkplaats Soesterkwartier

In het Soesterkwartier is veel kennis en kunde aanwezig. De Werkplaats biedt een basis voor bewoners om te werken in de wijk. Vanuit Werkplaats Soesterkwartier leveren de bewoners van het Soesterkwartier elkaar diensten. Denk aan thuiszorg en klussen in huis.

Ondertussen leren we elkaar ook beter kennen en waarderen.

Meehelpen?

Meer over Werkplaats Soesterkwartier op www.bewoners033.nl

Stichting Elisabeth Groen

Stichting Elisabeth Groen is verantwoordelijk voor inrichting en 10 jaar beheer van het toekomstig park voor en door bewoners: Elisabeth Groen. Dit park komt op het terrein van het voormalige Elisabethziekenhuis. Het plan voor de inrichting en het beheer is door bewoners en de gemeente samen opgesteld.

Elisabeth Groen wordt een stadspark door en voor bewoners.

Meehelpen?

Meer over Elisabeth Groen op de website www.elisabethgroen.nl

Buurtpunt Zuid

Buurtpunt Zuid is een laagdrempelig aanspreekpunt voor iedereen die (kort) hulp nodig heeft. Buurtambassadeurs in de wijken Vermeer-, Leusder-, en Bergkwartier zoeken samen met de persoon die hulp zoekt naar een oplossing. Ziekenhuisbezoek, boodschappen, een kleine reparatie; het kan van alles zijn. Gewoon als buurtbewoners onder elkaar.

Hebben buren hulp nodig? Dan gaan we samen op zoek naar een oplossing.

Meehelpen?

Mail naar: buurtpuntzuid@gmail.com

Meer over Buurtpunt Zuid op www.bewoners033.nl

Contact

De gemeente nodig om uw idee uit te werken? Bespreek uw idee of stel uw vragen:

14 033

Kijk op de website van Bewoners033 voor inspiratie en mogelijkheden voor ondersteuning.

www.bewoners033.nl

Help mee Amersfoort beter te maken. Doe mee aan een van de al bestaande acties.