Incidentele subsidie

Algemeen

Vraag online een incidentele subsidie aan. Controleer eerst of je aanvraag niet binnen een subsidieregeling valt. Als dat zo is, vraag je de subsidie via die regeling aan.

Aanvragen

Een incidentele subsidie vraag je online aan. De subsidieaanvraag moet bevoegd zijn ondertekend.

Aanvragen

Nodig bij je aanvraag

Om de aanvraag te kunnen doen, heb je het volgende nodig:

  • ondertekende aanbiedingsbrief (ondertekend door bevoegd persoon)
  • omschrijving van de activiteit of het activiteitenplan
  • exploitatiebegroting van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Bij een aanvraag boven € 125.000,- moet deze voorzien zijn van een risicoparagraaf.
  • de laatste jaarrekening en het laatste jaarverslag als het om een subsidieaanvraag boven de € 125.000,- gaat

Een rechtspersoon moet onderstaande stukken indienen:

  • statuten of het reglement
  • een opgaaf van de bestuurssamenstelling
  • een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel