Gemeenteraad akkoord met schetsontwerp en krediet Huis voor de Stad (24 december 2021)

Algemeen

Op donderdag 23 december 2021 stemde de gemeenteraad in met het schetsontwerp en een krediet van circa 100 miljoen euro voor de grondaankoop en de ontwerp- en bouwwerkzaamheden van het Amersfoortse Huis voor de Stad.

Wethouder Stadhuis over instemmen gemeenteraad

Willem Jan Stegeman, wethouder Stadhuis: “Het besluit van de raad is een belangrijke stap in de realisatie van het Huis voor de Stad. Dat de raad ingestemd heeft met de plannen, is een mooie uitkomst van het zorgvuldige traject dat we hebben doorlopen met onze inwoners, ondernemers, belangengroepen en andere belanghebbenden. De stad kan er op rekenen dat er straks een Huis voor de Stad staat dat past bij het Amersfoort van de toekomst. Een duurzaam en voor iedereen toegankelijk gebouw dat vele generaties meegaat.”

Noodzaak

De noodzaak voor een nieuw stadhuis is groot. Het huidige Amersfoortse stadhuis bestaat uit zo’n 5 locaties die sterk verouderd zijn en onvoldoende energiezuinig. Installaties, daken, kozijnen en andere onderdelen zouden vervangen moeten worden. In 2019 besloot de gemeenteraad dat het beter was een nieuw stadhuis te bouwen dan het huidige stadhuis te renoveren. In de periode 2019-2020 koos de gemeenteraad voor het Trapeziumterrein, nabij rotonde De Nieuwe Poort, als nieuwe locatie voor het stadhuis en zijn de ambities voor het stadhuis geformuleerd samen met raad en stad. Dit resulteerde in een schetsontwerp en kostenraming waarover de gemeenteraad gisteravond besloot.

Schetsontwerp: samen met de stad, raad en organisatie

Het schetsontwerp is tot stand gekomen met de stad, de raad en werkgroepen vanuit de organisatie. Het toont de vorm van het gebouw, de omvang, de inpassing in de omgeving en welke functies er komen. Het is in oktober door 1239 inwoners beoordeeld met een ruime voldoende. Vooral duurzaamheid en toekomstbestendigheid van het ontwerp scoorden hoog. Een aandachtspunt van inwoners is parkeren en bereikbaarheid. Het ontwerp van de gevel komt in de volgende fase aan bod.

Investering “terugverdienen”

Om de wensen en ambities uit de stad gelijktijdig te kunnen realiseren is eenmalig ruim 108 miljoen euro investering nodig. De jaarlijkse huisvestingskosten blijven ongeveer gelijk. Dat komt doordat het nieuwe stadhuis minimaal 50 jaar mee gaat en de investeringskosten over die periode verspreid worden. Ook wordt de investering met de jaren “terugverdiend” door lagere energielasten vanwege het rendement uit zonnepanelen, hoogwaardige isolatie, warmte– en koude opslag. Daarnaast krijgt de gemeente opbrengsten uit de verhuur van ruimte in het Huis voor de Stad aan horeca en maatschappelijke partners.

Vervolgstappen

Het ontwerpteam gaat nu verder met het voorlopig ontwerp. De volgende stap in het ontwerpproces is naar verwachting in maart 2022 klaar.

Over Huis voor de Stad Amersfoort

In de toekomst wil Amersfoort een duurzame, inclusieve stad zijn met voldoende woningen, waar in 2040 zo’n 180.000 inwoners zich thuis voelen. Een Huis voor de Stad moet hierbij passen. Daarom ontwikkelt de gemeente samen met de stad een nieuw te bouwen stadhuis, dat duurzaam, gezond, makkelijk aanpasbaar en budgetneutraal is. Daarbij houdt de gemeente ook rekening met het milieu nu en in de toekomst, en bouwt ze met zoveel mogelijk materialen die opnieuw kunnen worden gebruikt.

Verder moet het Huis voor de Stad een toegankelijk gebouw met een Amersfoortse uitstraling worden. Waar ambtenaren werken én alle inwoners (graag) komen voor onze dienstverlening, onze maatschappelijke partners, ontmoetingen en samenwerken.
Als alles volgens plan verloopt is het gebouw eind 2025 klaar voor gebruik.