Gemeente wil mantelzorgers extra ondersteunen

Het aantal mantelzorgers en vrijwilligers in Amersfoort is de afgelopen 2 jaar vrijwel hetzelfde gebleven. Ook de druk die mantelzorgers voelen, is niet veranderd. In vergelijking met de rest van Nederland doet Amersfoort het goed, volgens de Stadspeiling 2023. Toch moeten we meer doen om klaar te zijn voor de toekomst, zegt wethouder Micheline Paffen-Zeenni.

Als gemeente hechten we veel waarde aan de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Zij zijn de ruggengraat van onze samenleving. Daarom willen we extra inzetten op het ondersteunen en waarderen van deze inwoners. Zo hebben we Indebuurt033 gevraagd het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers beter onder de aandacht te brengen. Want dit kan nog beter, blijkt uit het onderzoek.

Micheline Paffen-Zeenni
Wethouder

Iets meer dan de helft van de mantelzorgers weet nu dat Indebuurt033 ondersteuning biedt. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat het belangrijk is om de rol van Indebuurt033 te benadrukken. Indebuurt033 helpt namelijk alle inwoners, verenigingen en organisaties met mantelzorg en vrijwilligerswerk in opdracht van de gemeente.

Mantelzorgers

In Amersfoort geeft 15% van de inwoners mantelzorg en dit aantal blijft stabiel. Meer dan driekwart van de mantelzorgers zegt dat ze weinig tot geen last ervaren. Maar 23% voelt zich zwaar belast. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met de rest van Nederland.

Blijk van Waardering

Iedereen kan opeens mantelzorger worden en voor zijn of haar dierbaren moeten zorgen. Inwoners doen dit vrijwillig en met liefde. Dat is onbetaalbaar. Met een Blijk van Waardering bedankt de gemeente mantelzorgers voor hun inzet. Dit is een jaarlijkse attentie van € 125,-. Afgelopen maand werd deze attentie uitgekeerd aan 2.537 mantelzorgers die in 2023 een aanvraag indienden. Volgens wethouder Micheline Paffen vormen Mantelzorgers een belangrijke pijler in onze zorgzame samenleving. De Blijk van Waardering is een klein gebaar om hun grootse werk te waarderen.

Vanaf 1 november 2024 kan de Blijk van Waardering weer worden aangevraagd. Komend najaar wordt hier meer over bekend gemaakt.