Gemeente Amersfoort verlengt overeenkomst met Indebuurt033

Gemeente Amersfoort verlengt de overeenkomst met Indebuurt033 voor het uitvoeren van het welzijnswerk met 2 jaar. Indebuurt033 is sinds 2017 de welzijnspartner van de gemeente. Er is in de afgelopen jaren een stevige basis gelegd voor het welzijnswerk in Amersfoort. Het doel is een passende ondersteuning voor inwoners die dat nodig hebben, zodat elke inwoner van Amersfoort kan meedoen en zich thuis voelt.

De samenwerking tussen de gemeente, Indebuurt033 en andere welzijnspartners is de afgelopen jaren uitgebouwd en verstevigd. Onze inwoners weten Indebuurt033 steeds beter te vinden en maken gebruik van de laagdrempelige ondersteuning, ontmoetingen en activiteiten in de wijken en buurten. Ik ben trots op de vele professionals en vrijwilligers van Indebuurt033 die zich iedere dag honderd procent inzetten voor het welzijn en de ondersteuning van onze inwoners.

Micheline Paffen-Zeenni
Wethouder Welzijn

Opdracht Indebuurt033

Indebuurt033 voert in opdracht van de gemeente Amersfoort het welzijnswerk uit in de wijken, zoals jongerenwerk, dagactiviteiten voor ouderen en clientondersteuning. Bij de welzijnsorganisatie werken jongerenwerkers, participatiemakelaars en - medewerkers, buurtnetwerkers, preventiemedewerkers en social workers, sociaaljuridisch dienstverleners, onafhankelijk cliëntondersteuners en mensen in de informatiewinkels, onder wie veel vaste vrijwilligers. 

Ook heeft de welzijnsorganisatie een coördinerende en verbindende rol als het gaat om bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, mantelzorgondersteuning en buurtwerk gericht op ontmoeting. Inwoners, huisartsen en wijkteams hebben hiermee een duidelijke ingang voor ondersteuningsvragen. De informatiewinkels hebben een belangrijke rol bij de activiteiten. 

Verbeteringen

Er zijn ook aandachtspunten waaraan de gemeente de komende twee jaar met Indebuurt033 en andere partners wil werken. Zo gaat er vanuit de partners in de stad meer aandacht uit naar het bereiken van mensen die zich in de meest kwetsbare positie bevinden. Daarvoor is het nodig dat informatie te vinden en toegankelijk is. Ook is het belangrijk aanwezig te zijn op plekken waar inwoners komen, zoals wijkcentra, scholen of sportverenigingen. 

Het moet voor betrokken organisaties en inwoners ook duidelijker worden wie welke rol heeft in het welzijnswerk en waar Indebuurt033 wel en niet van is. Het aantal overleggen wordt verminderd en de samenwerking gaat nog wijkgerichter plaatsvinden; vanuit één wijkplan sociaal. De gemeente neemt daarin de regie en Indebuurt033 verzorgt de coördinerende rol in het welzijnswerk.

Zo blijven we samen met Indebuurt033 als partners werken aan het verbeteren van de dienstverlening aan onze inwoners. Samen en vanuit vertrouwen zetten we ons in voor een inclusieve stad: een stad waarin iedereen meetelt en kan meedoen.

Micheline Paffen-Zeenni
Wethouder Welzijn

Verlenging

Indebuurt033 had van 2017 tot en met 2021 een subsidierelatie met de gemeente. Daarna moest de gemeente het welzijnswerk aanbesteden. Indebuurt033 kreeg in 2022 na een aanbestedingsprocedure de opdracht om samen met inwoners en organisaties te werken aan een leefbare buurt waarin iedereen meetelt en meedoet. In het afgesloten contract staat dat er een relatie is van maximaal 9 jaar, bestaande uit een periode van 3 jaar met 3 verlengingsopties van 2 jaar.