Inleveren/afhalen van buitenlandse documenten

Als een officiële gebeurtenis in het buitenland heeft plaats gevonden, moet dit worden geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP) van de woongemeente. Voor het inleveren en afhalen van buitenlandse documenten maakt u een afspraak via 14 033.

Inleveren/afhalen van buitenlandse documenten

Welke gebeurtenissen

Officiële gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld: geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden, naamswijzigingen, erkenning, adoptie of het verkrijgen van een andere nationaliteit. Dit zegt iets over uw burgerlijke staat. In de BRP worden gegevens over uw burgerlijke staat geregistreerd.

Is uw document in orde?

De gebeurtenis bewijst u met een akte of een document uit het betreffende land. Dit heet een brondocument. Dit brondocument wordt onderzocht op echtheid. Meestal moet het document voorzien zijn van een legalisatie. Kijkt u voor de juiste informatie op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken om te controleren of het document moet worden voorzien van een legalisatie.

Soms heeft de gemeente meer tijd nodig om een brondocument te onderzoeken. In dat geval neemt de gemeente met uw toestemming het brondocument in. U krijgt daarvan een bewijs.

Afhalen

Na het onderzoek krijgt u bericht of u het document weer kunt afhalen. Als het brondocument vals of vervalst is krijgt u dit niet terug. In dat geval doen wij aangifte bij de politie van oplichting/valsheid in geschrifte. Het Openbaar Ministerie neemt het brondocument dan in beslag.

Om het document af te halen, maakt u een afspraak via de button bovenaan de pagina. Tijdens deze afspraak krijgt u het document terug.

We bespreken welke gegevens uit het brondocument in de BRP worden geregistreerd. Hiervan wordt een verklaring opgemaakt die u ondertekent. De gemeente bevestigt de registratie van het brondocument per brief.

Openingstijden Burgerzaken

De afdeling Burgerzaken werkt alleen op afspraak.
Ook afhalen van paspoort, ID-kaart of rijbewijs kan alleen nog op afspraak.

Let op! Maak voor het juiste product of de juiste dienst een afspraak.

Voor algemene vragen; info@amersfoort.nl

Bekijk de sluitingsdata.

Bezoekadres

Stadhuisplein 1 3811 LM Amersfoort