Inleveren/afhalen van buitenlandse documenten

Als een officiële gebeurtenis in het buitenland was, moet dit worden geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar je woont. Voor het inleveren en afhalen van buitenlandse documenten maak je een afspraak via 14 033.

Inleveren/afhalen van buitenlandse documenten

Welke gebeurtenissen

Officiële gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld: geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden, naamswijzigingen, erkenning, adoptie of het verkrijgen van een andere nationaliteit. Dit zegt iets over uw burgerlijke staat. In de BRP worden gegevens over je burgerlijke staat geregistreerd.

Bewijsdocument

De gebeurtenis bewijs je met een akte of een document uit het betreffende land. Dit heet een brondocument. Dit brondocument wordt onderzocht op echtheid. Meestal moet het document voorzien zijn van een zogenoemde legalisatie. Kijk op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken om te controleren of dat voor jouw document nodig is.

Soms heeft de gemeente meer tijd nodig om een brondocument te onderzoeken. In dat geval neemt de gemeente met jouw toestemming het brondocument in. Je krijgt daarvan een bewijs.

Afhalen

Na het onderzoek krijg je bericht of je het document weer kunt afhalen. Als het brondocument vals of vervalst is krijg je dit niet terug. In dat geval doen wij aangifte bij de politie van oplichting/valsheid in geschrifte. Het Openbaar Ministerie neemt het brondocument dan in beslag.

Om het document af te halen, maak je een afspraak via telefoonnummer 14 033. Bij de afspraak krijg je het document terug.

We bespreken welke gegevens uit het brondocument in de BRP worden geregistreerd. Hiervan wordt een verklaring opgemaakt die je ondertekent. De gemeente bevestigt de registratie van het brondocument per brief.

Openingstijden Burgerzaken

De afdeling Burgerzaken werkt alleen op afspraak.
Ook afhalen van paspoort, ID-kaart of rijbewijs kan alleen nog op afspraak.

Let op! Maak voor het juiste product of de juiste dienst een afspraak.

Voor algemene vragen; info@amersfoort.nl

Bekijk de sluitingsdata.

Bezoekadres

Stadhuisplein 1 3811 LM Amersfoort