Erkenning

U verwacht een kind en u bent niet met uw partner getrouwd of u heeft geen geregistreerd partnerschap. Uw partner moet dan eerst het kind erkennen om juridisch ouder te worden. De erkenning regelt u bij de gemeente.

Erkenning

Voor de erkenning en de keuze van de achternaam van uw eerste kind komt u samen naar het stadhuis. Als de partner al een eerder kind uit dezelfde relatie erkend heeft, kan hij of zij de erkenning alleen regelen, met toestemming van de moeder.

Hiervoor kunt u alleen op afspraak bij ons terecht.

Erkenning vóór of bij de geboorteaangifte

Erkenning kan voor de geboorte of tijdens de geboorteaangifte gebeuren. Hiervoor moet de moeder van het kind toestemming geven.

Gaat het om de aangifte van het eerste kind en krijgt het kind de achternaam van de moeder? Dan is schriftelijk toestemming van de moeder, met een kopie van haar legitimatiebewijs, voldoende en hoeft zij niet mee naar het stadhuis.

Wilt u dat het kind de achternaam krijgt van degene die het kind erkent? Dan moet de moeder wel persoonlijk meekomen om aan de balie toestemming te geven.

Heeft u al één of meerdere kinderen uit dezelfde relatie? Dan is schriftelijk toestemming van de moeder voldoende.

Alle kinderen hebben dan dezelfde achternaam.

Erkenning na de geboorte

Een kind kan worden erkend zolang er geen vader of duomoeder in zijn of haar geboorteakte is opgenomen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar is ook toestemming van het kind zelf nodig. Het kind moet dan bij de erkenning aanwezig zijn. Weet u niet of u een kind kunt erkennen? Neemt dan contact op.

Juridisch ouderschap
  • De ouder die getrouwd is met de (biologische) moeder of met haar een geregistreerd partnerschap heeft, is automatisch de juridische ouder van het kind.
  • In andere situaties kan de ouder het kind erkennen. Door de erkenning is hij/zij nog geen wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Daarvoor moet eerst het gezamenlijk gezag aangevraagd worden bij de rechtbank.
  • Als de (biologische) moeder en de duomoeder zijn gehuwd of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan en zij hebben gebruik gemaakt van een anonieme donor, dan is ook de duomoeder automatisch de juridische ouder van het kind. Een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting moet dit aantonen.
  • In de andere situaties (bijvoorbeeld als de donor bekend is, maar het kind niet heeft erkend) kan de duomoeder het kind van haar partner erkennen.

    Kijk voor meer informatie over gezag op Rechtspraak.nl.